Royal Greenland præstererede et godt resultat for første halvår 2015/2016 på DKK 85 mio. før skat svarende til en resultatgrad på 3,3 procent. Resultatet er således på niveau med året før. Omsætningen er uændret knap DKK 2,6 mia., men på en 4 % lavere salgsmængde.

(mio. DKK)

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

Resultat

 

 

 

Nettoomsætning

2.563

2.575

2.545

2.855

2.686

Resultat af ordinær primær drift (EBIT)

168

169

131

162

215

Resultat af finansielle poster

90

95

63

91

144

Resultat før skat

85

85

59

84

95

Periodens resultat

43

50

32

53

71

Balance


 

 

Anlægsaktiver

1.244

1.079

1.083

1.186

1.205

Netto arbejdskapital

1.452

1.274

1.067

1.626

1.563

Egenkapital

1.243

1.203

1.044

1.038

966

Netto rentebærende gæld

1.267

991

958

1.587

1.658

Balancesum

3.798

3.221

3.147

3.611

3.544

Investeringer i materielle anlægsaktiver

(37)

(102)

(72)

(46)

(21)

Nøgletal i %


 

 

EBITDA-margin

6,6

6,6

5,1

5,7

8,0

EBIT-margin

3,5

3,7

2,5

3,3

5,4

EBT-margin

3,3

3,3

2,3

2,9

3,6

ROIC inklusive goodwill

8,5

10,1

6,1

7,6

11,7

Egenkapitalens forrentning (ROE)

9,1

10,3

8,0

12,0

16,9

Egenkapitalandel

32,7

37,4

33,2

28,8

27,3

Nettorentebærende gæld / EBITDA

3,8

2,9

3,7

4,9

3,9