You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

Produktgruppers carbon footprint

Vi ønsker at skabe et grundlag for udvikling af produkter med lavt klimaaftryk

Produkters udledning af CO2e er meget afhængigt af det enkelte produkts værdikæde.

Et tidligere internt studie har vist, at værdikæden for enkeltfrosne rejer fra Grønland har en samlet udledning på 5,07 kg CO2e pr. kg færdigvare. Heraf udgør fiskeriet i alt 62% af forbruget. Er produktet baseret på dobbeltfrosne rejer er emissionen større pga. det ekstra procestrin med indfrysning og optøning. 

Målsætning

Vi vil fastlægge en beregningsmetode for produktgruppers CO2e emission og dermed skabe et grundlag for udvikling af produkter med et lavt klimaaftryk.

Status 2019

Endnu ikke fastlagt procedure for beregning af produktgruppers carbon footprint.

Mål 2022

At udvikle og afprøve en videnskabelig baseret metode til at beregne produktgruppers carbon footprint. Metoden skal være tredje parts anerkendt og kunne sammenlignes med andre tilsvarende industrier. 

Initiativer

  • Sætte en klar definition, afgrænsning og metode til beregning af CO2e emission for produktgrupper.
  • Indgå i partnerskab om beregningsmodel af carbon footprint for produktkæder baseret på fiskevarer.
  • Sammenligne RG produktgrupper med andre fødevaregrupper.
  • Vurdering af kundebehov for klimamærkning

Ambition 2030

I 2030 vil vi kende forskellige produktgruppers carbon footprint baseret på transparente videnskabelige beregninger. Det vil give os muligheden for at reducere CO2e emissionen indenfor specifikke produktgrupper. Samtidig vil forbrugerne få mulighed for at tage klimaaftrykket med i betragtning ved produktvalg. 

Se også

Læs mere om Pap, papir og plast
...