You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Arbejdsforhold og miljø i leverandørkæden

Vi stiller krav om, at vores leverandører lever op til anerkendte ILO-konventioner og menneskerettigheder

Vi har et ansvar for, at vores leverandører overholder høje standarder for deres medarbejderes trivsel.

Ligesom vi ønsker at højne vores egen standard for sikkerhed og sundhed for vores medarbejdere, har vi også et ansvar for, at vores leverandører har fokus på trivsel, arbejdsmiljø og udledninger til det omgivne samfund.

Derfor vil vi gradvist skærpe kravene til vores leverandører, som kommer fra højrisikolande. Vi vil over tid stille krav om, at de lader sig SMETA-auditere af en tredje-part. Vi vil sikre, at fabrikkerne lever op til anerkendte ILO-konventioner og menneskerettigheder. 

Målsætning

Vi vil øge fokus på arbejdsmiljø, miljø samt antikorruption i vores leverandørkæde gennem en skærpelse af krav til leverandører fra højrisikolande inden for fisk, skaldyr, ingredienser og pakkematerialer. Vi vil fortsætte vores krav om efterlevelse af Supplier Code of Conduct for øvrige leverandører.

Status 2019

Leverandører med leverancer på over en vis minimumsværdi pr. år, underskriver Supplier Code of Conduct hvert 3 år. Leverandører fra medium og højrisikolande gennemfører en selvevaluering. I 2019 gennemførte vi selv miljø -og etisk audit hos 9 underleverandører i Kina.

Mål 2022

Krav om SMETA-audit eller tilsvarende for samtlige fisk og skaldyrs producenter i højrisikolande.

Initiativer

  • Kommunikere kravene til Royal Greenlands leverandører
  • Samarbejde med udvalgte leverandører om forberedelse til gennemførelse af en SMETA-audit og efterlevelse af SMETA standardens krav.

Ambition 2030

Alle leverandører af fisk, skaldyr, ingredienser og pakkematerialer er SMETA auditerede (eller tilsvarende) med min. 2 års interval af en anerkendt certificeringsvirksomhed.

Se også

Læs mere om Tilflyttet arbejdskraft
...