You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Uddannelse i Grønland

Kompetenceopbygning i samfundet

Vi vil arbejde for at motivere medarbejdere og unge i de grønlandske lokalsamfund til at uddanne sig

Royal Greenland arbejder målrettet på at bidrage til kompetenceopbygningen i samfundet ved at tilbyde elever og lærlinge praktikpladser på korte-, mellemlange- og videregående uddannelser.

Ca. halvdelen af en ungdomsårgang fra folkeskolen vælger at fortsætte direkte videre på en ungdomsuddannelse. Antallet af unge, der tager en uddannelse i Grønland, er støt stigende. Rekrutteringsgrundlaget til fiskerierhvervet og de unges muligheder generelt er afhængigt af, at endnu flere unge uddanner sig.  

For at fremme tilgangen til ungdomsuddannelserne har Royal Greenland bidraget aktivt i udviklingen af skole-og erhvervssamarbejdet i CSR Greenland regi. Projektet har fået titlen "Qaqisa" og skal motivere flere unge i de ældste klasser til at vælge en uddannelse efter folkeskolens afgangsprøve ved at øge kendskabet til de grønlandske virksomheder. 

Målsætning

Vi vil arbejde for at motivere både medarbejdere og unge i de grønlandske lokalsamfund til at uddanne sig. Gennem en række initiativer vil vi fremme engagement og interessen for uddannelse, så flere medarbejdere og unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. 

Status 2019

Antal lærlinge og elever i Grønland var 41

Mål 2022   

Vi vil igangsætte Qaqisa i udvalgte byer og bygder

Antal lærlinge og elever minimum 50 pr. år

Initiativer

Unge i folkeskolen:

  • Qaqisa – Folkeskoleklasser inviteres på virksomhedsbesøg til fabrikker og anlæg.
  • Sikre faste optag af lærlinge og elever til faglige uddannelser

Medarbejdere:

  • Tilbyde medarbejdere online kurser eller aftenskoleforløb inden for grundlæggende færdigheder

Unge på erhvervsuddannelse:

  • Tæt samarbejde med repræsentanter i Departementet for Uddannelse samt uddannelsesinstitutioner omkring udviklingen af fagene og styrkelse af elevernes personlige kompetencer.
  • Tæt samarbejde med andre aktører i fiskerierhvervet om kompetenceudvikling i fiskeindustrien.
  • Udvekslingsprogram for Akademiuddannelseselever i Royal Greenland, med mulighed for praktikforløb på kontorer i Grønland, Danmark og øvrige lande.
  • Bidrage til at Grønland etablerer produktionsuddannelse i Grønland

Ambition 2030

Kompetenceopbygning i Grønland og i andre samfund, hvor vi er tilstede, fordrer et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og lokale organisationer. Vi vil fortsat have fokus på dette og vores ambition er, at størstedelen af vores medarbejdere er faglært uddannede samt at både grundlæggende og faglig uddannelse gøres muligt for de medarbejdere, der har evner og motivation.  

Se også

Læs mere om Royal Greenland Academy
...