You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Viden og projekter fra hverdagen

Den demografiske udvikling i Grønland – flytning fra bygder til byer

I de grønlandske bygder er der over de seneste ti år (fra 2010-2019) blevet 1.747 færre indbyggere, en fraflytning, der er accelereret fra det forrige årti.

Ifølge Grønlands Statistik viser den demografiske udvikling fra 2010-2019, at der gennemsnitligt er 1.282 personer, der hvert år er flyttet fra bygd til by, mens 1.107 personer er flyttet fra by til bygd. Det vil sige, at de grønlandske bygder hvert år i perioden mistede 175 indbyggere i gennemsnit. 

Ifølge statistikken udgør kvinder ca. 50,5% af flytningerne, både i bygdernes fra- og tilflytning og er dermed svagt overrepræsenterede. Det får betydning for den kønsmæssige befolkningssammensætning i bygder vs. byer på sigt, da lidt flere bliver i byerne. Det antages, at uddannelsesmuligheder spiller en rolle i forhold til at særligt kvinder tiltrækkes af bylivet frem for bygdelivet. Forskningsrapporten Den Grønlandske Arbejdskraftsundersøgelse udgivet af Center for Arbejdsmarkedsforskning i 2020, beskriver at flere grønlandske kvinder end mænd gennemfører en uddannelse.  

Herunder ses den samlede flytning fra bygd til by fra 2000-2019

Image

Se også

Næste nyhed: FIP på hummerfiskeri i Newfoundland går ind i næste fase
...