You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Royal Greenland leverer næstbedste halvårsresultat nogensinde

13.09.2022

Royal Greenland præsterer et ordinært resultat på 96 millioner DKK og det er det næstbedste halvårsresultat i selskabets historie.

Det flotte halvårsresultat er båret af kernearterne skalrejer, kogte & pillede rejer, hellefisk og torsk, men udfordret af et unormalt dårligt marked i Nordamerika for snekrabber.

- Vores kernearter bortset fra snekrabber har genvundet momentum og nærmer sig niveauet før Covid-19. Det er positivt og sikrer os et flot resultat til trods for at salget af krabber er væsentligt udfordret, siger Mikael Thinghuus som er CEO hos Royal Greenland.

Image

Udfordringerne på markedet for snekrabber i Nordamerika gør, at det ordinære resultat før skat ikke forventes at komme op på rekordniveauet i 2021.

Men udviklingen for de øvrige kernearter betyder en forventning om at komme på resultatniveauet fra før Covid-19.

Under covid-19 krisen var det stik omvendt. Her var det i høj grad krabberne, som holdt hånden under selskabets samlede indtjening i en situation, hvor indtjeningen på de andre kernearter var meget udfordret.

- Disse udsving demonstrerer styrken i vores North Atlantic Champion strategi om at stå på flere ben i forhold til arter, bestande og markeder, idet det er afgørende, at der hele tiden er markedsmæssig sammenhæng og dermed markedsmæssige synergier mellem de forskellige arter i vores sortiment. Som det er tilfældet med rejer, hellefisk, krabber og nu senest også hummere og søpølser, siger Mikael Thinghuus.

Strategiens brede fundament sikrer en mere stabil resultatudvikling i en verdensøkonomi præget af usik-kerhed, og gør det muligt for Royal Greenland at være en vedholdende og loyal støtte for samarbejdspart-nere i og udenfor Grønland samt det grønlandske samfund.

Du kan læse mere i halvårsrapporten her.

Som kommunikeret i begyndelsen af året har administrerende direktør Mikael Thinghuus meddelt bestyrelsen, at han ønsker at stoppe hos Royal Greenland. Den af bestyrelsen igangsatte rekrutteringsproces forløber planmæssigt og forventes afsluttet inden for en relativ kort fremtid. Mikael Thinghuus stopper ved udgangen af september måned, hvorefter CFO Nils Duus Kinnerup konstitueres som administrerende direktør, indtil en permanent afløser begynder.

For nærmere information kontaktes CEO Mikael Thinghuus på mobilen +45 50 89 30 00

Næste nyhed: AU elever
...