Indhandling

Vi foretager analyser og kontroller af indhandlingsdata og sender forskellige rapporter angående indhandlingsmængder til myndigheder og Naturinstituttet.

Controlling vedr. landbaserede fabrikker

Vi laver opfølgning på produktionsregistreringer på fabrikker og anlæg i Grønland.

Vi udarbejder forskellige rapporter, som benyttes af fabriksledelsen og koncernledelsen til at få et overblik over, hvordan produktionen er gået i den forgangne uge, den indeværende måned og indeværende regnskabsår. Rapporterne indeholder både informationer om mængder, forbrug og økonomi. Disse informationer benyttes til at lægge budget for året.

Controlling vedr. trawlerdriften

For skibe ejet af Royal Greenland A/S samt Ice Trawl Greenland A/S udarbejdes løbende følgende:

Vi laver uge- og månedsopfølgning. Dette gælder både for fangstmængder, økonomi og lagerforbrug.

Vi er med i hele processen omkring budgetlægning.

For Ice Trawl Greenland A/S er vi endvidere ansvarlige for afslutning af månedsregnskaber, løbende rapportering til direktion, bestyrelse samt kreditinstitutter.

Administration af datterselskaber og associerede selskaber

Gaia Fish A/S og Qaleralik A/S administreres i controlling-afdelingen, hvor alle opgaver i relation til bogholderi, budget, regnskabsudarbejdelse samt likviditetsstyring varetages.

Løbende fangstopfølgning for alle associerede fiskeriselskaber i Grønland. Opfølgning på resultatudvikling, når materiale modtages.

For nogle selskaber med ekstern administration er vi endvidere ansvarlige for følgende:

Overordnet regnskabsmæssig assistance, budgetansvar, ansvar for udarbejdelse af årsregnskaber i samarbejde med revisor, ansvarlig for likviditetsopfølgning og låneansøgninger. Deltagelse i bestyrelsesmøder.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet