Karsten Jensen
Controller

Rasmus Olsen
Teamleder

Mikael Zeeb
Teamleder for debitorer og indhandling

Nivi Tróndheim
Controller

Brenda Lyberth

Controller

Alice Lindberg
Debitor- og indhandlingsmedarbejder

Tupaarnaq Fleischer Hansen 

Debitor- og indhandlingsmedarbejder

Arnannguaq Heilmann
Driftsupporter
Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet