I Royal Greenland A/S vil HR kontinuerligt arbejde på, at man på bedst mulig vis understøtter selskabets overordnede strategiplan ”The North Atlantic Champion”.

HR vil agere katalysator i forhold til, at lederne og dermed forretningen kommer i mål i forhold til de underliggende målsætninger i at blive ”The North Atlantic Champion”.

HR vil ved hjælp af afdelingens medarbejdere og disse mangeartede kompetencer, understøtte ledelsens og dermed selskabets målsætninger med sparring, og support generelt indenfor HR-området.

HR strategien er primært til internt brug i selskabet.

HR i Royal Greenland varetager følgende kerneområder.

 • Tiltrækning/rekruttering
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Kurser
 • HR udvikling
 • Organisationsudvikling
 • Forandringsledelse
 • Procesoptimering
 • Elever/lærlinge
 • Løn- og personaleadministration
 • Arbejdsmiljø

HR´s ansvarsområder.

 • At sikre tiltrækning af markedets bedste ledere, specialister, elever og lærlinge på tværs af landegrænser
 • At sikre udvikling af egne talenter, herunder elever og lærlinge i samarbejde med diverse uddannelsesinstitutioner.
 • At sikre udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, herunder at leder og medarbejder gennemføre det årlige samtalesetup
 • At sikre gennemførelse af kompetencegivende kursusaktivitet
 • At sikre at den enkelte leder har de rette værktøjer i forhold til lederrollen, bla. tilgængelige manualer, regler, retningslinier, og politikker
 • At sikre gennemførelse og opfølgning i forhold til medarbejdertilfredsmålinger
 • At sikre et sundt og ansvarligt arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurderinger
 • At sikre professionel ledersparring
 • At sikre projektdeltagelse i forbindelse med bl.a. organisationsudvikling
 • At sikre professionel og ordentlig afvikling af medarbejdere
 • At sikre udbetaling af løn til rette sted og tid (funktionærer, timelønnede og hyremedarbejdere)
 • At sikre tidsvarende og opdaterede personalepolitikker - hertil tilretning i forhold til gældende lovgivning
 • At sikre gennemførelse af overenskomstforhandlinger
 • At sikre professionel juridisk rådgivning i forhold til personalerelaterede spørgsmål.
 • At sikre tæt samarbejde med interesseorganisationer

HR vil til stadighed have stor fokus på at vedligeholde og optimere den gode og attraktive arbejdsplads, som selskabet må siges at være i disse år. I dette billede er selskabet på alle området helt afhængige af dets rigtigt mange dygtige og engagerede medarbejdere, og fastholdelse af disse.

Målepunkter (KPI’er).

 • MTU (Medarbejder Trivsels Undersøgelser)
 • APV (resultater af elektronisk APV, samt fysiske gennemgange af anlæg)
 • Antallet af arbejdsskader, såvel til lands som til søs
 • Generel tilfredshed med HR´s arbejde, ikke mindst blandt selskabets ledere. Måles via kontinuerlig dialog med lederne på forskellige niveauer i selskabet.


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet