Det er et sammenfald af forskellige begivenheder, hvor flere råvareleverandører har valgt at reducere deres aktiviteter i december, der har ført til, at et toholdsskift på rejefabrikken må indstilles midlertidigt med det resultat, at 35 medarbejdere må hjemsendes midlertidigt. Omkring 70 medarbejdere fortsætter rejeproduktionen på fabrikken.

Fabriksledelsen regner med, at de 35 medarbejdere, der skal sendes hjem, kan komme på arbejde igen omkring den 7. januar, når råvareleverancerne er normaliseret igen. Medarbejderne er blevet informeret om de kommende hjemsendelser.

- Vi har ellers undersøgt muligheden for at beholde samtlige medarbejdere med et toholdsskift fem dage om ugen. Desværre viser vore beregninger, at det ikke kan betale sig, hverken for medarbejderne eller fabrikken, siger fabrikschef Hans Lars Olsen.

De 35 medarbejdere, der skal sendes hjem, omfatter medarbejdere fra rejeproduktionen, forbehandlingsområdet, rengøring, kantine, laboratoriet og rejemelsproduktionen.

Også muligheden for at afholde kurser har været undersøgt, men fabriksledelsen har afgjort, at det er bedst at afholde kursusaktiviteterne engang i de kommende måneder, hvis islæg forhindrer yderligere råvareleverancer til fabrikken.

De nærmere omstændigheder, der vil medføre færre råvareleverancer til fabrikken, drejer sig om, at en af fabrikkens største leverandører skal på værft i en måneds tid, en anden leverandør har valgt at flytte sine leverancer til fabrikken i Sisimiut og endelig har fiskeriet i den seneste tid været lidt ringere i forholdt til tidligere år.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet