En spektakulær turnaround hos det danske rigsfællesskabs største fiskeproducent, Royal Greenland, giver nu udslag i regnskabet.

En gennemgang af de seneste to årsregnskaber hos de 20 største fiskeproducenter i det danske rigsfællesskab viser, at årsresultatet samlet set er steget med 20 mio. kr. til 519 mio. kr., og stigningen skyldes primært en positiv udvikling i Royal Greenland. Ser man bort for Royal Greenland har årsresultatet for de øvrige 19 fiskeproducenter nemlig udviklet sig negativt med et fald på mere end 100 mio. kr. Det skriver Berlingske Business.

Ifølge avisen har fiskeproducenterne generelt svært ved at skabe overskud. Overskudsgraden for de 20 virksomheder er til sammen på kun tre procent. For to år siden havde alle 20 selskaber overskud på driftsbudgettet, mens hvert fjerde selskab i 2011 havde underskud.

Kilde: Berlingske Business

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet