Årsagen hertil er, at efter 2 års hårdt arbejde med en strategi for at vende den negative udvikling på fabrikken i Glyngøre, har vi ikke været i stand til at etablere en sund forretningsenhed. Efter grundige overvejelser af alternativer til en fortsættelse af aktiviteterne i Glyngøre er det blevet besluttet, at den bedste mulighed for at opnå en sund forretningsenhed er at flytte den sunde del af driften i Glyngøre til Aalborg.

Hvis dette gennemføres, vil det betyde en markant reduktion i vores faste omkostninger, som er nødvendig for at re-etablere vores konkurrenceevne for de berørte aktiviteter.

Der er 65 medarbejdere fordelt på både funktionærer og timelønnede ansat på fabrikken i Glyngøre, og heraf vil ca. halvdelen få tilbudt at flytte med til Aalborg. De resterende vil vi tilbyde støtte til at komme videre.

De påtænkte afskedigelser vil berøre både funktionærer og timelønnede.

Udvælgelsen af de medarbejdere, der påtænkes afskediget, vil ske med baggrund i de aktiviteter, som indgår i en eventuel sammenlægning.

Forhandlingerne forventes afsluttet ultimo november 2012. Bliver resultatet en sammenlægning i Aalborg, vil flytningen blive gradvist gennemført fra januar til forventeligt efter påske 2013.

Tekst: Ulla Skibsted
Foto: Arkiv

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet