Ombygningen til linefiskeriet foregik i perioden maj-oktober 2012 på værftet i Nuuk. 79´erens udstyr til rejefiskeri er blevet udskiftet med nyt langlineudstyr til fiskeri efter torsk, hellefisk og andre arter.

Fiskebearbejdningsudstyret på arbejdsdækket er ligeledes blevet udskiftet. Det nye moderne udstyr er konstrueret til Aluks formål, og er leveret af Oil Wind fra Færøerne.

- Fisketrawleren Aluk har fået monteret langlineudstyr, der vil kunne fiske med op til 12-15.000 fiskekroge ad gangen pr. døgn, når fiskeriet bliver optimalt. Vi regner i første omgang med at fiske med ca. 8.000 fiskekroge pr. døgn med fire-fem mand som besætning. Lige nu afprøver vi motoren i Nuuk fjorden og finjusterer den, før vi drager sydpå for at påbegynde fiskeriet, fortæller Ole Petersen, driftschef i Royal Greenland.

- Aluk vil i første omgang fiske torsk og især hellefisk indenskærs fra nord for Narsaq ned til Ikerasassuaq/ Prins Christians Sund-området. Vi vil lande fangsten i Narsaq, da vi gerne vil sikre en stabil indhandling af fisk til Narsaq fabrikken, fortsætter Ole Petersen.

Narsaq fabrikkens frysekapacitet blev udvidet med to blokfrysere i 2012, og har frysehuskapacitet til 600 tons.

Aluk vil fiske i Sydgrønland indtil storisen kommer i marts og senere drage nordpå til Paamiut og Nuuk for at fiske videre. Det er også tanken, at Aluk skal udføre forsøgsfiskeri i de sydlige Østgrønlandske fjorde efter torsk og hellefisk på et senere tidspunkt.

Den fire-fem mands store besætning har selv fundet på trawlerens nye navn Aluk.

Tekst: Bula Larsen, bula@royalgreenland.com
Foto: John David Eriksen, jder@royalgreenland.com

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet