Royal Greenlands nye sponsorpolitik er todelt og skal støtte børn og unges skolegang og uddannelse samt idrætsaktiviteterne i samfundet til en samlet værdi af 850.000 kr. om året.

Sponsorpolitikkens del, der vedrører skolegang og uddannelse, tager afsæt i Naalakkersuisuts Regionaludviklingsstrategi med fokus på folkeskoleelever og unge under uddannelse.

- Vi har erkendt, at mange børn og unge har udtalt behov for at få opbakning i deres skolegang og uddannelse i specifikke fag. Derfor har vi revideret vores sponsorpolitik, der primært tilgodeser børn og unge, hvor vi vil sponsere projekter og kurser i bestemte undervisningsfag, udtaler administrerende direktør Mikael Thinghuus.

Ifølge Naalakkersuisuts Regionaludviklingsstrategi tyder folkeskolens afgangsprøver blandt andet på, at der er behov for særlig fokuseret indsats i sprogfagene dansk og engelsk samt i fagene matematik og naturfag, og at en del elever forlader folkeskolen uden prøvebevis.

- Ved at støtte børn og unge i nævnte fag tager Royal Greenland samtidig samfundsansvar. En økonomisk håndsrækning til denne gruppe kan på sigt kun gavne det grønlandske samfund, i og med, at vores sponsorater vil bidrage til højnelse af uddannelsesniveauet, udtaler administrerende direktør Mikael Thinghuus.

Royal Greenlands ny sponsorpolitik giver mulighed for at yde støtte til sprogkurser og andre kurser for klasser, grupper eller enkeltpersoner, der ønsker at forbedre karakterer i nævnte fag med henblik på igangsættelse af uddannelse.

Skoleelever, unge under uddannelse, korttids- og langtidsledige bosiddende i Grønland samt uddannelsesvejledere, undervisere og coaches kan ansøge om sponsorstøtte.

Sponseringen af idrætsaktiviteterne sker dels gennem faste årlige sponsoraftaler med Grønlands Idræts Forbund og Arctic Circle Race, dels med en pulje til eliteidrætsudøvere.

Ansøgningsvejledningen kan læses på http://www.royalgreenland.gl/da/CSR/Sponsorater

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet