Med et resultat efter skat på 136 millioner DKK og en omsætningsvækst på 5 procent fastholder Royal Greenland fremdriften og den positive udvikling, der er forudsat i den treårige Naleraq strategiplan. Resultatet efter skat er 72 procent bedre end året før og ligger markant over forventningen til året.

Resultatet før skat udgør 180 millioner DKK mod 131 millioner DKK sidste år.

I henhold til den vedtagne udbyttepolitik er der afsat 3,6 millioner DKK i udbytte af årets resultat.

Royal Greenlands rentebærende gæld er reduceret med 174 millioner DKK. Den rentebærende gæld udgjorde ved finansårets udgang 1,6 milliarder DKK. Yderligere reduktion af denne gældsbyrde er et fokusområde for virksomheden.

- Samlet set følger vi de planer, vi udstak i Naleraq for knapt to år siden. Vi har som overordnet mål at være den førende leverandør af Nordatlantiske fisk og skaldyr. Dette vil kunne gøre Royal Greenland til en af de bedst indtjenende virksomheder i branchen, udtaler administrerende direktør Mikael Thinghuus.

- Vi er oprigtigt glade for udviklingen i Royal Greenland. Royal Greenland er nu en sund og stærk virksomhed på grund af det store og dygtige arbejde, vores medarbejdere har gjort. Hertil kommer selvfølgelig, at vi i vores salgsarbejde har formået at få det maksimale udbytte ud af den gunstige markedsudvikling, der har været for vores grønlandske varer. Markederne for vores produkter har været gunstige og vi har evnet at udnytte de muligheder, vi har identificeret, siger Mikael Thinghuus og fortsætter:

- Vi vil bruge resultatet som et fundament for Royal Greenlands videre udvikling. I ledelsen og bestyrelsen vil vi hen imod sommeren gennemføre et strategiarbejde, hvis vigtigste formål er at sikre, at Royal Greenland skaber muligheder for fortsat vækst, samtidig med at selskabets risiko for dets ejer, det Grønlandske Selvstyre, reduceres yderligere. Hvis værdien af landets levende naturressourcer skal maksimeres, kræver det en solid salgsmaskine i alle væsentlige internationale markeder. Som ejet af hele det grønlandske samfund, er Royal Greenland den naturlige spydspids for at sikre, at samfundet får størst mulig indtægt af ladets levende ressourcer.

Det Nordatlantiske forretningsområde har udviklet sig positivt med en omsætningsvækst på 7 procent og et driftsresultat i stærk fremgang. Dette til trods for faldende rejekvoter og et vanskeligt udenskærs rejefiskeri, som har betydet en volumenmæssig nedgang i salget af rejeprodukter på 6.800 tons svarende til 23 procent. De store investeringer i rejefabrikkerne i Sisimiut og Ilulissat har via effektiviseringer bidraget til den gode udvikling.

Det Europæiske forretningsområde har været udfordret med en beskeden omsætningsvækst i et meget konkurrencepræget marked, der tillige har været præget af finans- og kreditkrisen i Europa. Der er dog opnået en forbedring af driftsresultatet.

Royal Greenland har efter regnskabsårets udløb besluttet at afvikle produktionen af lagerejer i Glyngøre og flytte aktiviteten til fabrikken i Aalborg med henblik på at forbedre den fremtidige indtjening. Regnskabet indeholder derfor en regnskabsmæssig nedskrivning på 40 millioner DKK. Omvendt er der i løbet af året solgt en rejetrawler med en fortjeneste på 24 millioner DKK. Uden disse to éngangstransaktioner, som er indeholdt i årets resultat, ville det opnåede resultat have været endnu bedre.

Markedsmæssigt har især de asiatiske markeder, men også det engelske og tyske marked vist fremgang.

Forventninger til det kommende år

Den umiddelbare fremtid for Royal Greenland er i et vist omfang præget af en usikker råvaresituation i Grønland med faldende rejekvoter og hård priskonkurrence om råvarerne. Endvidere er konkurrencesituationen i det Europæiske forretningsområde blevet skærpet.

Forventningerne til det kommende år 2012/13 er ikke desto mindre en fortsat positiv udvikling med en omsætningsvækst på 3 – 5 procent og et resultat efter skat på over 135 millioner DKK. Den rentebærende gæld forventes reduceret med omkring en kvart milliard DKK svarende til et niveau på ca. 1,3 milliard DKK.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet