Rejer, ost og pålæg
Arbejdet tager udgangspunkt i kogning af rejer hos Royal Greenland, afkøling af flødeost fra Arla og opvarmning og afkøling af pålægsvarer fra Tulip. På udstyrssiden skal JBT FoodTech arbejde med optimeret fordampnings- og jetstrømsnedkøling, DanTech skal arbejde med mikrobølgeopvarmning ved eksisterende og ’nye’ frekvenser, og BCH Ltd. skal arbejde med højfrekvent og ohmisk opvarmning i kombination med traditionel opvarmning.

Nye teknologier på fødevareområdet
Opvarmning og afkøling af fødevarer i større industrier har i årtier været udført med traditionelle teknologier som damp, overbrusning og kold luft. Processerne er tids- og energikrævende og i forhold til produkterne af og til upræcise og ufleksible. Projektets resultater skal vise vejen frem mod at forbedre produktivitet, udbytter, energiøkonomi, kvalitet og ensartethed, men indsatsen skal også anvendes til at udvikle nye produkttyper og til at reducere behovet for tilsætningsstoffer.

Procesudvikler Niels Bøknæs fra projektafdelingen er Royal Greenlands repræsentant i projektet, og han siger:

- Deltagelse i projektet giver Royal Greenland en god indgangsvinkel til at belyse nye teknologier til optimering af produktionsprocessen for både fisk- og skaldyrsprodukter i hele koncernen. Helt konkret vil der i projektet blive taget fat i rejekogeteknologien ved produktion af kogte og pillede rejer mht. optimering og modellering af vores nuværende kogeproces.

Forskningsinstitutioner og rådgivning: Danmarks Tekniske Universitet, University College Dublin, Teknologisk Institut, DMRI.

Projektet har over en 3-årig periode opnået et støttetilsagn på 5,6 mio. kr. fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet