Det var på grund af manglende vedligeholdelse, at de daværende Arctic Green Foods anlæg i Ikamiut og Attu blev lukket. Uden autorisation fra den danske Fødevarestyrelsen, samt optagelse på EU’s liste over godkendte fabriksenheder kan der ikke eksporteres produkter ud af Grønland, fortæller Nauja Heiselberg, kvalitetschef for Royal Greenland.

Fødevarestyrelsen gav indskærpelser for manglende vedligeholdelse i Ikamiut i 2011 og 2012, uden at de blev efterkommet. I kontrolrapporten står der at gulve er ødelagte, porte er ikke tætsluttende, vægge har revner, rørisoleringer er ødelagte og ikke rengøringsvenlige, vægge, søjler, udstyr og fordamper har løse belægninger og har rustdannelser. Der har ikke være produceret siden sommeren 2012.

For Attus vedkommende blev indskærpelserne givet i årene 2009, 2010 og 2011 ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg. I rapporten står der at gulvet i produktionslokalet er ødelagt, der er skader på døre, vinduer og karme, at porten til saltlageret og emballagelageret skal udskiftes, og porten til frostlageret kun blev holdt på plads af en snor da det manglede hængsler. Frysemaskinen og ismaskinen er i stykker, og der er ingen varmt vand i omklædningsrummet. Desuden er der rust på ventilationsanlæg, el-skabe og andre rør, samt at malingen ude som inde er afskallet og slidt.

Arctic Green Food fik ellers servicetilskud, så virksomheden kunne opretholde autorisationen til at producere fiskevarer i begge anlæg, samt i deres andre anlæg der ikke er omtalt i artiklen.

- Det hele ser forladt ud i Attus anlæg. Der må laves en renoveringsplan for anlæggene. Det er altså ikke bare lige noget man gør, så der kan gå noget tid før der åbnes igen. Vi skal have indhentet tilbud fra bygningsfolk der kan renovere anlæggene, men lige nu har mange sommerferie, fortæller Sten Sørensen, driftchef i Royal Greenlands produktionsafdeling. Sten Sørensen har sammen med Royal Greenlands produktionsdirektør Lars Nielsen været i Ikamiut og Attu for at kikke på anlæggene.

- Efter sommerferien sender vi folk, der skal bedømme hvad der skal laves og hvad der mangler af udstyr osv. Udover de ting, skal vi have en dialog i gang med de lokale fiskere om hvad er der af mulighder. Vi kan godt forstå, hvis fiskerne har nogle forventninger til hvad der skal ske fremover i Attu og Ikamiut.

- Men med den standard der er, er det virkelig svært at være hurtig til at åbne. Vi skal bruge menneske- og pengeressourcer på at få disse ting på plads først. Desuden skal der genansøges om at få åbnet for autorisationen til at producere fiskevarer, slutter Sten Sørensen.

Tekst: Bula Larsen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet