Jens K. Lyberth vil referere til koncernchef Mikael Thinghuus og tiltræder den 1. august 2013. Jens K. Lyberth skal være den samlende person i Royal Greenlands hovedkontor i Nuuk og vil have det overordnede ansvar for koncernens kontakt til organisationer, myn-digheder og presse i Grønland.

"Jeg er ualmindeligt glad for, at det er lykkedes os at overbevise Jens om at sige ja til en stilling i Royal Greenland," siger administrerende direktør Mikael Thinghuus. "Jens har en mangeårig, både bred og dyb erfaring med fiskerierhvervet i Grønland, som gør, at han rent fagligt og erfaringsmæssigt er et bedre match med Royal Greenlands behov, end jeg havde turdet håbe på fandtes."

"Hertil kommer," fortsætter Thinghuus, "at vi gennem det sidste år har udvidet medarbej-derantallet i hovedkvarteret fra 51 til 62, så vi har brug for en senior person, som i det daglige kan samle de mange funktioner i hovedkvarteret".

Den markante styrkelse af hovedkvarteret er i overensstemmelse med Royal Greenlands nye strategi om at fokusere på forretningsområder, hvor koncernen er vertikalt involveret i forsyningskæden, primært baseret på de nordatlantiske arter som Royal Greenland fi-sker og køber i Grønland.

Jens K. Lyberth har i mange år arbejdet tæt sammen med de grønlandske organisationer og myndigheder, som det er vigtigt at have som medspillere i den fortsatte udvikling af Royal Greenland.

Sammen med kollegaer i Royal Greenland og i fiskerierhvervet, arbejdsgiver- og arbejds-tagerorganisationer, kommuner og Selvstyret skal han arbejde på at øge Royal Green-lands aktiviteter i Grønland. Dette er i øvrigt i tråd med de politiske ønsker, som er meldt ud af alle politiske partier og ikke mindst af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Land-brug Karl Lyberth.

Jens er 57 år og har siden sin uddannelse som ingeniør i 1982 arbejdet indenfor fiskeri-sektoren i Danmark, Færøerne, England og Grønland i sammenlagt 17 år, de seneste tre år som departementschef i Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Nærmere information:

Mikael Thinghuus, +45.5089.3000

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet