Periodens resultat efter skat udgør 53 millioner kroner.

Omsætningen er forøget med seks procent til 2,9 milliarder kroner.

Virksomhedens rentebærende gæld er reduceret med 71 millioner kroner og udgør nu 1,6 milliarder kroner, hvilket er det laveste i de sidste ti år.

- Resultatet for det første halvår er ikke helt på sidste års niveau, men er dog det næstbedste resultat i selskabets historie. Vi er overvejende tilfredse med resultatet. Det viser, at Royal Greenland nu er så solid en virksomhed, at vi kan fastholde et pænt indtjeningsniveau – også når de eksterne forhold ikke helt er på vores side, udtaler administrerende direktør Mikael Thinghuus.

Rejeprodukterne udvikler sig positivt trods faldende kvote. Det er lykkedes for Royal Greenland at fastholde et attraktivt prisniveau på markederne. De gennemførte investeringer på fabrikkerne i Ilulissat og Sisimiut har resulteret i effektiviseret produktion.

Resultatet skal ses i lyset af flere faktorer. Sværere markedsvilkår med lavere salgspriser på stenbiderrogn og torsk sammenholdt med et fald i yenkursen på syv procent har udfordret selskabet. Desuden er råvarepriserne forøget med 26 procent i forhold til samme periode sidste år.

- Regnskabet er belastet af to udfordringer. Et meget markant fald i verdensmarkedspriserne på torsk med 25 procent er den væsentligste årsag til det lavere resultat. Vi har investeret markant i produktions- og frysekapacitet i de mindre fabrikker i Grønland, så udviklingen på verdensmarkedspriserne har været en udfordring. Oveni det har stigende råvarepriser på laks betydet lavere indtjening på røgvarer end sidste år, udtaler Mikael Thinghuus.

Selskabets forventede udvikling

Som følge af udfordringerne i det første halve år forventes et lavere resultat for 2012/13 i forhold til sidste år. Resultatet forventes dog fortsat at være på et fornuftigt niveau, hvortil kommer en forventet fortsat reduktion af den rentebærende gæld til 1,4 milliarder kroner.

Usikkerhed i verdensøkonomien påvirker fortsat markederne og den generelle efterspørgsel. En fortsat skærpet konkurrence om specielt hellefisk og rejer i Grønland vil ligeledes skabe en vis usikkerhed.

Nøgletal for første halvår 2012/13 kan hentes her.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet