Seminaret er arrangeret af SUSTAINABLE FISHERIES GREENLAND (SFG)´s styregruppe for stenbiderfiskeri der har Royal Greenland, Polar Seafood og KNAPK og GA som medlemmer.

Hovedoverskriften er ´Kan vi opnå MSC-certificering af rognen?´. Der vil være oplæg i emner som: Gennemgang af de seneste 10 års fiskeri efter stenbidere og produktion af rogn, orientering om MSC-krav til fiskericertificering og Chain of Custody-certificering, orientering om tilgængelig biologisk viden og lovgivning og regler for forvaltning af fiskeriet.

Viden om stenbideren og fiskeriet af arten er stadig meget mangelfuld og slet ikke tilstrækkelig til, at der på nuværende tidspunkt kan opnås certificering. Det er vigtigt at samle så meget brugerviden som overhovedet muligt, og der vil på seminaret uddeles et spørgeskema til deltagerne som de kan udfylde.

Deltagerne er interessenter indenfor fiskeri som fiskerne, GFLK og Naturinstituttet, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Boliger, Natur og Miljø, Vonin – vodbinderi, indhandlingsanlæg og SFG-medlemmerne Polar Seafood, Royal Greenland, GA og KNAPK.

Tekst: Bula Larsen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet