Udover den fastsatte mindstepris på 20,00 kr. kiloet kan opkøber i konkurrenceområder anvende en fleksibel prisfastsættelse, når der er tale om transporttillæg og konkurrencetillæg. Ved en fleksibel prisfastsættelse kan man dog ikke komme under den fastsatte mindstepris.

Parterne er yderst tilfredse med, at aftalen nu er kommet i stand, så fiskerne kan gøre klar til indhandling 2. påskedag.

Prisaftalen, der træder i kraft den 1. april 2013, gælder kun for KNAPK's medlemmer.

Yderligere informationer kan indhentes hos Lars Nielsen, produktionsdirektør i Royal Greenland på mobilnummer +45 22 24 83 62 og Petrus Biilmann, direktør i KNAPK på mobilnummer +299 55 69 02.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet