Der er længe blevet arbejdet på at finde en løsning for MAP aktiviteterne, og nu er det heldigvis lykkedes – endda med en meget positiv løsning.

Selve driften af MAP produktionen bliver virksomhedsoverdraget til en ekstern samarbejdspartner. Det betyder, at de medarbejdere, som ellers skulle have fratrådt den 31. december 2013, pr. 1. januar 2014 bliver virksomhedsoverdraget og fortsætter på samme vilkår som i dag.

Hverken kunder eller medarbejdere vil opleve de store ændringer i hverdagen, da produktionen vil fortsætte som hidtil. Royal Greenland vil stadig forestå planlægnings- og disponeringsfunktionen, og bygninger og maskiner vil også fortsat være ejet af Royal Greenland.

- Det er en rigtig god løsning vi her har fundet, og jeg er meget glad for, at vi på denne måde tilgodeser både vores medarbejdere i MAP produktionen i Glyngøre og vores kunder, siger Group Production Director Lars Nielsen.

Tekst: Ulla Skibsted, ulsk@royalgreenland.com

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet