Royal Greenlands rekruttering af sæsonarbejdere blev langtfra en succes på grund af personlige problemer blandt de rekrutterede.

- Vi må efter en evaluering af sæsonarbejdet konstatere, at langt over størsteparten af de rekrutterede sæsonarbejdere var for ustabile primært på grund af personlige problemer. Dels udeblev adskillige medarbejdere alt for ofte fra arbejdet eller ikke kunne møde til tiden, dels mødte en del af de rekrutterede ikke på arbejdet efter lønudbetalingen, konstaterer HR & Akademichef Søren Olsen Damgaard.

HR & Akademichefen understreger, at sæsonarbejderne generelt fik en meget positiv modtagelse af borgere og kolleger i Paamiut, Qasigiannguit og Uummannaq samt dens bygder, og at sæsonarbejderne følte sig meget velkomne.

- Desværre må vi konstatere, at konklusionen af sæsonarbejdet er dårligere end forventet. Der var heldigvis en hel del loyale sæsonarbejdere, som vi har været rigtig glade for og som har aflastet vore faste medarbejdere, men desværre blev vores glæde nærmest overskygget af vores ærgrelse over ustabile medarbejdere, som desværre har for meget at slås med på privatfronten.

- Vore medarbejdere i HR afdelingen og fabrikscheferne i de tre nævnte byer brugte alt for meget tid på de sæsonarbejdere, der desværre ikke kunne passe deres arbejde. At vi sågar har været nødt til at fyre adskillige sæsonarbejdere undervejs viser blot alvoren bag problemets omfang, siger HR & Akademichefen.

Ikke alt tegner dog dårligt i rekrutteringsarbejdet. I alt ni sæsonarbejdere har været så glade for deres tid i Royal Greenland, at de har søgt om at flytte permanent til de steder, hvor de har været ansat, nemlig fem til Qasigiannguit og fire til Paamiut. Deres ønske om ansættelse og flytning er et kærkomment tilbud, som Royal Greenland arbejder på at realisere inden årets slutning.

Omkring 500 ansøgere fra Danmark, Færøerne, Island og Grønland lagde billet ind på rekrutteringsannoncen efter sæsonarbejdere, og 74 ansøgere udelukkende fra Grønland blev ansat.

- Tidligere på året gik vi utraditionelle veje og iværksatte rekrutteringen af sæsonarbejdere på baggrund af tidligere års dårlige erfaringer med manglende arbejdskraft i sommermånederne. Vi står nu med evaluering, der taler for, at initiativet med sæsonarbejdere på ingen måde alene kan løse vores problem fremover. Vi må nu gå videre i processen og finde ud af, hvilke skridt vi skal tage for at afbøde virkningen af manglende arbejdskraft, konkluderer HR & Akademichef Søren Olsen Damgaard.

For yderligere informationer kontaktes HR & Akademichef Søren Olsen Damgaard, mobilnummer +299 54 75 87.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet