Overtagelsesforretningen af Sisimiut Fish's anlæg i Sarfannguaq, Itilleq og Sisimiut er endelig kommet på plads, hvor en del formaliteter som autorisationsændringer fra Fødevarestyrelsen og andre praktiske opgaver skulle komme på plads.

Mandag den 27. januar åbner indhandlingen i Sisimiut Fish's tidligere anlæg i både Sarfannguaq og Sisimiut, og 3. februar følger åbningen af anlægget i Itilleq efter, hvor der alle tre steder vil kunne indhandles torsk. Åbningen af anlægget i Itilleq sker lidt senere end åbningen af de to andre anlæg på grund af 10-12 tons færdigvarer, der skal afskibes. Det forventes, at bygdeskibet ankommer på fredag til Itilleq for at afskibe færdigvarerne, og hvis alt går efter planen, kan indhandlingen starte allerede mandag den 3. februar.

Fiskerne i Sisimiut har i flere år ønsket, at der gives mulighed for indhandling af større mængder torsk samt andre arter til fabrikken i Sisimiut. En del af ønskerne kan nu imødegås ved åbningen af de tre anlæg, og til foråret vil der blive installeret et fryseanlæg på anlægget i Sisimiut, hvorefter fiskerne vil få mulighed for at indhandle andre fisk end torsk.

I forbindelse med installeringen af fryseanlægget vil den utidssvarende krabbefabrik, der til-med er alt for stor til nuværende kvoter, blive revet ned, og det er grunden til, at krabbefi-skerne nu må indhandle deres fangst i Maniitsoq.

- Vi har i forbindelse med planerne om installeringen af fryseanlægget afgjort, at den gamle og slidte krabbefabrik må rives ned og give plads til et moderne fryseanlæg. Rummet i den hidtidige krabbefabrik skal renoveres inklusive gulvet, som skal skiftes ud med et helt nyt gulv på grund af nedsivning af vand til stueetagen. Efter renoveringen af gulvet opsættes indfrysningskapacitet til torsk og andre fisk. Hvorvidt vi reetablerer krabbefabrikken på 1. sal er endnu ikke afgjort, men vi laver plads til, at det kan lade sig gøre på et senere tidspunkt, siger driftschef Sten Sørensen og fortsætter:

- Vi er godt klar over, at det bliver omstændeligt og dyrere for krabbefiskerne i Sisimiut at skulle indhandle i Maniitsoq, men vi undersøger mulighederne for at lave aftaler med fiskerne, så de kan kompenseres for deres ekstraudgifter i forbindelse med transporten af deres fangst til Maniitsoq, siger Sten Sørensen.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet