Resultatet før skat på 59 millioner kroner afspejler en nedgang på 25 millioner kroner i forhold til året før, hvilket dog udelukkende skyldes en negativ udvikling på valutakurserne, specielt i forhold til Japanske Yen. Valutakurserne har haft en negativ påvirkning på 40 millioner kroner i forhold til året før.

Den opnåede vækst i kerneforretningerne har kompenseret for noget af valutakursudviklingen. Trods et fald i den samlede omsætning på 11 procent efter frasalget af fabrikken i Wilhelmshaven, er de tilbageværende aktiviteter således vokset med særdeles tilfredsstillende 7 procent i forhold til året før.

- Frasalget af fabrikken i Wilhelmshaven har medvirket til, at Royal Greenland når en rigtig vigtig milepæl, idet vi nu har nedbragt den rentebærende gæld til rekordlave 958 millioner kroner. Dermed indfrier vi målsætningen om nedbringelsen af gælden til under 1 milliard kroner. Royal Greenland fremstår i dag finansielt og forretningsmæssigt væsentligt stærkere, sundere og mere fokuseret end på noget andet tidspunkt i virksomhedens nyere historie, fremhæver den administrerende direktør Mikael Thinghuus.

Den rentebærende gæld var på sit højeste i 2007/2008 og udgjorde 2,3 milliarder kroner. Det nuværende niveau svarer til en reduktion på næsten halvanden milliard kroner.

Royal Greenland har igennem de seneste år dokumenteret en evne til at håndtere udfordringerne og har derfor gode forhåbninger om selskabets forventede udvikling. Selskabet fastholder derfor den tidligere udmeldte forventning om et resultat for hele året på samme niveau som sidste år, hvor resultatet efter skat udgjorde 100 millioner kroner.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet