Selvstyret har bevilget 60.000 kr. til Royal Greenlands krabbefabrik i Sisimiut, der starter op igen til efteråret.

Dermed bliver standard belysningen i krabbefabrikken i Sisimiut erstattet af LED belysning. Denne lyskilde er ikke tidligere blevet anvendt i Royal Greenlands fabrikker.

Årsagen til ønsket om at skifte til LED belysning er, at energiforbruget i kWh pr. år pr. lyskilde dermed næsten vil blive halveret (fra 550,2 kWh til 284,7 kWh). LED belysning har desuden længere levetid, og der er lavere omkostninger over tid.

- Lysudbyttet er mindre end for standard belysning, og en opsætning i krabbefabrikken er derfor en prøveopsætning, hvor det skal testes om lysmængden er tilstrækkeligt i et lokale med fødevareproduktion af høj kvalitet. Derudover flimrer LED lysarmaturet mindre end standard lysarmaturet, hvilket formodes at have positiv indflydelse på arbejdernes velbefindende og tendens til hovedpine, siger Søren H. Nielsen, projektleder i teknisk afdeling i Sisimiut fabrik.

- Såfremt afprøvningen forløber tilfredsstillende, vil der være et stort potentiale med udbredelse til mange flere fabrikker og anlæg, som Royal Greenland har i Grønland.

Royal Greenland skal i forbindelse med bevillingen afrapportere til Selvstyret vedr. tilfredsheden med LED belysningen i fødevareproduktion, samt indflydelse på medarbejdernes velbefindende.

Tekst: bula@royalgreenland.com

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet