Manglen af fiskeriteknologer, fiskeskippere og maskinmester i de seneste år er efterhånden blevet mere og mere mærkbar. Konsekvensen af nævnte situation er, at Royal Greenland har taget en fortroligere og grundigere kampagnemetode til sig overfor de studerende i forbindelse med præsentation af de ovennævnte stillinger. Man håber på, at de ledige stillinger, der fremover vil blive besatte, vil blive endnu mere eftertragtet af de studerende.

- I forbindelse med arbejdskraftmangel taler vi primær om vores mangel af uddannet arbejdskraft, især fiskeriteknologer. Fiskeriteknologer er dem, der fungerer som produktionsleder såsom i trawlere og fabrikker. Mange af de nuværende fabriksmedarbejdere er ufaglærte, hvilket kan skabe vanskeligheder i fremtiden, siger HR konsulenten Adolf Egede.

Medarbejdere fra HR afdelingen og Trawlerafdelingen i Royal Greenland siger, at fabrikkerne og trawlerne mangler ca. 50 fiskeriteknologer.

For det andet mangler Royal Greenland også fiskeskippere. Ifølge Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 17. november 2011 om bemandingen af grønlandske fartøjer skal mindst 60 % af besætningen, der er officerer, skal være personer, der har folkeregistreret adresse i Grønland, og i dette tilfælde er maskinmestre ikke omfattet. Der stilles krav om, at 100 % af menige besætningsmedlemmer skal være omfattet af personer, der har folkeregistreret adresse i Grønland.

- Besætningsmedlemmerne på vores trawlere, der har folkeregistreret adresse i Grønland, er for få, ligeledes der næsten ingen er grønlandske maskinmestre. I tilfælde er vi derfor på grænsen til at overtræde loven på grund af mangel på uddannet arbejdskraft, idet vi til tider er nødsaget til at indkalde uddannet, udenlandsk arbejdskraft, fordi vi har mangel af uddannet arbejdskraft, siger Adolf Egede og fortsætter:

- Vi vil også sprede vores budskab, dog ikke kun via vores uddannelseskampagner, til uddannelsesinstitutionerne om, at man har udsigt til en god karriere i de omtalte stillinger. Vi vil gerne fremlægge emner, som har relationer til de fag, der undervises i på et gymnasium eller på en folkeskole, og ikke alene fremføre os via vores uddannelseskampagner i uddannelsesinstitutioner, men samtidig også fremlægge vores daglige arbejdsopgaver. Det bliver spændende at se, hvad vores initiativ på dette område vil resultere med.

Tekst: erre@royalgreenland.com

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet