Både Polar Seafood og Royal Greenland ruster sig i disse år til den stadig hårdere konkurrence på seafood-området; dels om råvarerne og dels på de internationale markeder.

På langt sigt er det ikke hensigtsmæssigt at have fælles ejerskab af to så store virksomheder som Upernavik Seafood og Polar Raajat. Royal Greenland og Polar Seafood er derfor blevet enige om at foretage et aktiebytte, der tilsikrer, at hvert selskab kun har én ejer.

Upernavik Seafood har hidtil været ejet 50 % af Royal Greenland og 50 % af Polar Seafood. Efter aktiebyttet vil Upernavik Seafood være 100 % ejet af Royal Greenland.

Polar Rajaat har hidtil været ejet 57 % af Polar Seafood koncernen og 43% af Royal Greenland. Efter aktiebyttet vil Polar Raajat være 100 % ejet af Polar Seafood.

Aktiebyttet får ikke indflydelse på den daglige ledelse af de to selskaber. Flemming Andersen vil således fortsat være direktør for Upernavik Seafood, og Henrik Eriksen vil fortsat være direktør for Polar Rajaat.

Aktiebyttet handler ikke kun om international oprustning og en stigende fokusering på Polar Seafoods og Royal Greenlands individuelle kernekompetencer. Også internt i Grønland skal de to koncerner agere i åben konkurrence om fremtidens råvarer. Dette kræver uafhængighed, klare kommercielle ansvar og korte kommandoveje.

Royal Greenland og Polar Seafood vil fortsat have et samarbejde vedrørende markedsføring og promovering af grønlandske kvalitetsprodukter i de internationale markeder og en fortsat styrkelse af den bæredygtige forvaltning af fiske- og skaldyrsbestande i Grønland.

Nuuk, den 8. september 2014

Mikael ThinghuusHenrik Leth
Adm. direktør i Royal Greenland   
Bestyrelsesformand i Polar Seafood

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet