- Der har været en god opbakning til projektet fra alle deltagere, og det har været en god oplevelse, at fiskeriets parter har været enige om, at dette ville vi, og at direkte involverede fiskere har deltaget så aktivt. Tak for det, udtaler Royal Greenlands Corporate Sustainability Manager Lisbeth Schönemann-Paul, som har fungeret som projektleder for Sustainable Fisheries Greenland.

Certificeringen dækker dette års produktion, hvorfor også grønlandske leverandører nu kan levere MSC mærkede rognprodukter ligesom islandske leverandører.

- Foreningen af fiskere er meget glade for, at indsatsen med certificeringen har båret frugt. Det vil sikre, at grønlandske produkter får adgang til markeder, hvor de har størst værdi. Desuden er det atter bekræftet, at grønlandsk fiskeri sker på bæredygtig vis, udtaler Tønnes Berthelsen fra KNAPK.

Certificeringen blev ligeledes modtaget positivt i kategoriafdelingen i Royal Greenland.

- Det er af stor værdi for vores salg af rognprodukter, at vi nu har et stempel på, at råvaren er fra en bæredygtig grønlandsk produktion. Det er med til at styrke salget især i lande som Tyskland og Sverige, hvor MSC er et velkendt mærke, som forbrugeren er kendt med, siger Royal Greenlands Category Director Lise-Lotte Callesøe York.

Certificeringen af stenbiderfiskeriet er gennemført og baseret på en særlig metode for fiskerier, hvor viden om selve bestanden er beskeden. Metoden hedder Risk based Framework. Selvom fiskeriet er godkendt, er der stadig emner, som der skal arbejdes videre med for at beholde certifikatet. Det handler især om implementering af forvaltningsplanen og om indførelse af et bedre system for registrering af bifangst som fugle og pattedyr.

Fakta om certificeringsprocessen

Certificeringsarbejdet har været god og en intens proces med følgende hovedpunkter:

Juni 2013: Seminar med fiskere, naturinstituttet, myndigheder og industrien.

Formål: information, data indsamling om fiskeriet, fælles forståelse for projekt og proces samt standardens krav.

November 2013: Vurderingsrapport fra Det Norske Veritas, udarbejdet af Hans Lassen.

November 2013: Arbejdsgruppe bestående af KNAPK, GFLK, Departementet for fiskeri, fangst og landbrug, Naturinstituttet og SFG gik i gang.

Marts 2014: Start på endelig vurdering.

Maj 2014: Godkendelse af forvaltningsplan og opdateret bekendtgørelse for fiskeri efter stenbider.

September 2014: Besøg af vurderingsteamet, som skulle gå dokumentationen igennem og tale med fiskeriets interessenter.

August 2015: Certificering gennemført

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet