- Der er gode betingelser for fiskeri i området ved Aappilattoq. Der er masser af torsk og hellefisk. Samtidig har bygdens vandværk fået et nyt rensningsanlæg og tre nye generatorer er kommet i brug på elværket. Ikke mindst vil huset som Royal Greenland har købt til overnatning for udefrakommende fiskere komme i brug. Det giver forhåbninger om en god indhandling til fiskefabrikken i Aappilattoq i det kommende år, siger fabrikschef i Narsaq Niels Sakariassen, der også er ansvarlig for fiskefabrikken i Aappilattoq, der efter ti års stilstand blev genåbnet i november sidste år.

De første måneder efter fabrikkens åbning var der en rimelig god indhandling til fabrikken af lokale fiskere fra bygden. Men efter nytåret 2015 gik fiskeriet i bygden ned af bakke.

- Fra januar og frem til september gik det ikke så godt med indhandlingen til fabrikken, og vi fik aldrig nået op på det forventede indhandling frem til budgetåret sluttede i september, fortæller fabrikschefen, og siger endvidere:

- For at ændre på det, tog vi flere initiativer i løbet af efteråret. Blandt andet holdt vi et møde med de lokale fiskere i bygden og siden er flere fiskere begyndt at fiske noget mere. Derudover indsatte vi Royal Greenlands fartøj Aluk til at indhandle til bygden. Da fiskere fra den nærliggende bygd Narsarmijit samtidig er begyndt at indhandle til bygden, er det hen over efteråret gået fremad med indhandlingen til bygdens fabrik, siger Niels Sakariassen.

Kapacitet kan øges

Fiskefabrikken i Aappilatttoq har kapacitet til at indfryse fire tons fisk om dagen og har en frysekapacitet på 70 ton. På fabrikken er tre personer beskæftiget.

Niels Sakariassen mener, at der er gode betingelser for, at kapaciteten i bygdens fabrik kan øges.

- Jeg har forhåbninger om, at der en dag vil blive så stor indhandling til fabrikken, at vi bliver nødt til at øge kapaciteten på bygdens anlæg. Der er masser af fisk både inden-og udenskærs i området. Vand- og el kapaciteten er til stede og der er muligheder for overnatning for fiskere der kommer udefra, siger Niels Sakariassen der slutter med at sige:

- Men det er ærgerligt at lokale fiskere stadig mangler ESU støtte (erhvervsstøtte, red.) til at købe fiskeredskaber såsom snilde. Den dag i dag fisker de fleste jollefiskere fra området, der indhandler til bygdeanlægget med håndkraft.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet