- Vi forventer en forøgelse i produktionen i alle bygder og Upernavik by, men hovedsageligt i Nutaarmiut, Tasiusaq og Innaarsuit, fordi disse bygder ligger tæt på hoved fiskeriområdet som af lokale kaldes for "kulteqarfik" (stedet hvor der er guld red.), siger fabrikschef i Upernavik Flemming Andersen, og fortsætter:

- Da også indhandlingsmulighederne for fiskere vil blive forlænget og kvoten samtidig er forøget med 1500 tons har jeg gode forventninger til et godt produktionsår, siger Flemming Andersen.

Da der udover fremgang i produktionen i Upernavik by og distrikt er lagt planer om udvidelse af anlæg og forøgelse af frysekapacitet i flere produktionsenheder i distriktet, er Flemming Andersen godt tilfreds med overdragelsen af produktionsenhederne fra Upernavik Seafood A/S til Royal Greenland A/S.

- Vi var lidt bekymrede over overdragelsen i starten. Men vi har alle oplevet overdragelsen meget positivt. Fiskeriet og produktionen er i positiv udvikling og der er lagt planer for udviklingen af fiskeriet i distriktet. Medarbejdere har fået langt større netværk, hvor informationsniveauet er langt bedre end før. Også fiskerne virker til at være godt tilfredse med udsigten til længere indhandling og deres muligheder for kontakt til fiskerikonsulenterne i Royal Greenland, siger Flemming Andersen.

Læs hele artiklen i Navigatio nr. 2 2015 her

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet