Nikoline Ziemer, der er ansat som udviklingsleder i den nyetablerede Udviklingsafdeling i Royal Greenland A/S, er kommet med i styregruppen i et projekt, der skal afdække muligheder for nyt fiskeri efter søpindsvin. Projektet der har fået navnet "Urchin" har fået tildelt 6,5 millioner kroner fra EU.

EU programmet Northern and Arctic Periphery programme (NPA), der er et program der tildeler fondsmidler til vækstinitiativer i det perifere EU, har tildelt pengene til projektet. Deltagere i netværket" Urchin", som består af fagfolk fra forskellige institutioner i Island, Norge, Irland, Skotland og Grønland, har netop afholdt deres første møde i Tromsø i Norge.

- Vi skal i fælleskab afdække de mange aspekter der er, ved start af nyt fiskeri efter søpindsvin. Vi skal blandt andet afdække fiskerimetoder, forvaltning, forædling, logistik og administration. Vi skal udveksle erfaring og sammen finde frem til, hvordan vi kan få etableret et nyt fiskeri op, der kan være til gavn for fiskere og andre der bliver berørt af fiskeriet, siger Nikoline Ziemer.

Nikoline Ziemer der er biolog, har siden foråret 2014 arbejdet med, at afdække muligheder for fiskeri, produktion og eksport af søpindsvin fra Grønland. Hun fik under et seminar i 2013 kendskab til muligheden for netværksarbejde og fondsstøtte. Hun fik forklaret, hvordan man søger fondsmidler, kom til møde hos NPA, hvor netværket blev dannet og i foråret 2015 fik projektet bevilget 6,5 millioner kroner.

Første møde

- I dagene fra 19. til den 21. maj afholdt vi vort første møde. Her fik vi sat rammerne for, hvordan de næste tre år skal forløbe. Vi fik etableret seks arbejdspakker, hvor jeg er med i styregruppen.

- Min deltagelse i styregruppen er en fordel, fordi jeg på bagrund af mine undersøgelser, har viden og erfaring, som jeg kan dele med gruppen. Royal Greenland er også en vigtig samarbejdspartner, fordi vi har resursen til at afprøve de forskellige delprojekter indenfor fiskeri, både, fabrik og logistik.

Arbejdsgruppen skal mødes to gange årligt.

- Den første opgave bliver at kortlægge, hvordan årscyklussen er for udviklingen af søpindsvin. Dette skal gerne ske i samarbejde med Grønlands Naturinstitut, fordi de overvåger forskellige bestande i Grønland.

Med i arbejdsgruppen deltager også en ekstern ekspert, der sidder i forvaltning for fiskeri af søpindsvin i Canada.

- Da Canada allerede har et etableret fiskeri af søpindsvin, er de oplagte som ekstern ekspert og samarbejdspartner. De skal bidrage med viden i forbindelse med lovgivning med fiskeri, fiskere og eksport. For som EU lovgivningen er nu, er det europæiske marked nærmest uopnåeligt, fordi der er bestemmelser i loven som er uhensigtsmæssige og bør lempes inden et egentligt fiskeri efter søpindsvin kan påbegynde. Så den lovgivningsmæssige del af vores opgave, er en stor udfordring, slutter Nikoline Ziemer.

Tekst & Foto: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet