Resultatet er på 85 millioner kroner før skat, og periodens resultat efter skat er på 50 millioner kroner. Grundet det gode resultat er Royal Greenlands soliditet fortsat stigende og udgør 37 procent. Egenkapitalen udgør 1,2 milliarder kroner.

Den rentebærende gæld, der er i fuld kontrol, er fastholdt på sidste års niveau og er således fortsat under 1 milliard kroner.

Resultatfremgangen på 26 millioner kroner i forhold til året før er drevet af Royal Greenlands kerneaktiviteter, koldtvandsrejer og hellefisk.

Fremgangen er opnået til trods for betydelige driftsmæssige udfordringer i form af lavere rejekvoter og en hård isvinter med periodevis lukning af fabrikker og ineffektivt trawlfiskeri til følge.

Væksten skyldes overvejende højere salgspriser, idet den solgte tonnage kun er steget med knap 3 procent. Især har de knappe mængder af rejer muliggjort væsentlig højere priser i salgsleddet.

Resultatet for hellefisk har udviklet sig positivt blandt andet som følge af overtagelsen af Upernavik Seafood A/S pr. 1. oktober 2014. De væsentligste synergier ved overtagelsen vil dog først vise sig i andet halvår, når opbruddet i isen gør det muligt at få adgang til fiskeri.

Fladfiskeproduktionen i Koszalin, Polen fortsætter sin fremgang og bidrager positivt til koncernens indtjening.

Første halvår indeholder ikke som normalt salg af frozen at sea torsk og kuller fra Barentshavet, idet trawleren Sisimiut har været på et større værftsophold. Sisimiut startede fiskeriet i april måned og forventer at realisere indtægten i andet halvår af 2014/2015.

Lidt højere årsresultat

Royal Greenland forventer et årsresultat, der er på et lidt højere niveau end året 2013/2014, til trods for, at resultatet for april og maj har været meget negativt påvirket af is situationen langs Grønlands vestkyst. Selskabet forventer at kunne kompensere for det tabte, når isen forsvinder.

Hent halvårsrapporten 2014-2015 her.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet