Prisaftalen der skal tages op til ny vurdering i maj 2016, trådte i kraft den 12. juni 2015.

Priserne gælder for torsk der indhandles til alle Royal Greenlands anlæg.

Følgende prisaftaler er indgået:

Torsk med hoved

Fra 1. maj til 31. august. Pris per kilo: Kr. 4,50

Fra 1. september til og med april. Pris per kilo: Kr. 6,00

Torsk uden hoved

Fra 1.maj til og med 31. august. Pris per kilo: Kr. 5,50

Fra 1. september til og med 30. april. Pris per kilo : Kr. 7,50

Der fradrages 50 øre per kilo torsk, der er fanget med synkegarn

Der tillægges 50 øre per kilo for torsk der er fanget på line eller pilk.

Begge parter kan opsige aftalen med én måneds varsel.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet