- Produktet er der, varen er efterspurgt, så nu er spørgsmålet om det kan betale at producere råvaren, siger Nikoline Ziemer der er biolog og ansat i det ny oprettede afdeling for Bussines Developement i Royal Greenland.

- Men det er noget helt nyt og er stadig under forsøgsstadiet, forklarer hun.

Nikoline Ziemer har siden foråret 2014 lavet feltprøver af den delikate vare - en to skallet pighund, der er en efterspurgt vare især Japan, men der findes også markeder i Europa og USA. Det er rognen eller gonaden som det hedder, der spises.

- Da kunden vil have varen så frisk som muligt, skal vi derfor finde ud af, om varen skal fryses, saltes eller, hvordan den ellers kan eksporteres. Og det er i det stadie, jeg er nået til i mit arbejde, fortæller Nikoline Ziemer.

Fiskerimetoder

Søpindsvin findes ved kyster og lever ned til 50-70 meter dybt vand, så fiskeri af søpindsvin kan kun foregå kystnært.

Nikoline Ziemer har lavet feltarbejde hvor hun har foretaget tests med fiskerimetoder.

- Jeg har lavet feltarbejde og afprøvet fiskerimetoder mange steder i Maniitsoq området i 2014 og to steder i Godthåbsfjorden. Søpindsvin kan fiskes med passive redskaber, men jeg har afprøvet alternative redskaber, hvor jeg benytter forskellige størrelser bundskrabere med net, der sænkes ned i en jævn bund med strøm. Ved hjælp af en wire sænkes bundskraberen syv til 25 meter ned, hvor bunden skrabes og på den måde opfiske søpindsvin, fortæller Nikoline Ziemer.

Nikoline Ziemer er gået et skridt videre i sit arbejde med, at finde produktionsmetoder af denne delikate råvare. For hun har bragt sin fangst af søpindsvin ind i laboratoriet i Royal Greenlands fabrik i Nuuk, hvor hun skal bearbejde råvaren og finde ud af, om denne delikate råvare skal fryses eller saltes eller på anden vis bearbejdes for at forblive så frisk som mulig, når den sendes til kunden.

- Råvaren skal være så fast og frisk som mulig, når den når frem til kunden, så vi er nået til en rigtig spændende del i arbejdet i vore forsøg på afdækning af muligheder for produktion af råvaren, siger Nikoline Ziemer.

Afdækningen af produktion og markedsmuligheder for søpindsvin afgøres dog ikke blot af Nikoline Ziemers feltarbejde og undersøgelse af metoder for produktion af råvaren. Fiskeri af søpindsvin hører under Muslingebekendtgørelsen, og det kan, med mindre lovgivningen ændres, gøre fiskeri og produktion af søpindsvin meget dyrt.

- Ifølge Muslingebekendtgørelsen skal der foretages tre vandprøver for algetoksiner og en kødprøve inden fiskeri. Da sådan en test tager tid og koster 1.000 euro per test, vil det ikke kunne betale sig at fiske søpindsvin. Så, hvis det skal kunne betale sig, at fiske og producere søpindsvin skal lovgivningen laves om, siger Nikoline Ziemer.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto. RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet