Strategiplanen går ud på at få uddannet unge til fiskeriflåden og til landbaserede arbejdspladser for at sikre kvalitet og effektivitet i produktionen.

- Det langsigtede mål med strategiplanen er at bemande skibe og fabrikker med kvalificeret arbejdskraft, der er udrustede til at arbejde indenfor fiskerierhvervet, der er i konstant udvikling, siger bemandingskoordinator i Royal Greenland Mika Heilmann.

Og mange unge er allerede i gang med uddannelser i fiskeriflåden i Royal Greenland.

- En af vores fisker bliver færdig som fiskeskipper til april, mens ni andre er i færd med at indsamle sejltid i Royal Greenlands trawlere for at påbegynde en uddannelse som fiskeskipper. Til august påbegynder 18 unge på en uddannelse som fiskeriteknolog i Holstebro. Ti af dem er besætningsmedlemmer på trawlere og fire unge er i gang med en uddannelse som maskinmester og er i praktik i Royal Greenlands trawlere.

- Det er altafgørende for Royal Greenland at uddanne officerer til den maritime flåde, fordi uddannelse indenfor produktion, for eksempel som fiskeriteknolog, har en betydning for effektiviteten og kvaliteten i produktionen.

- En anden vigtig faktor er også, at gennemsnitalderen for vore nuværende officerer er stigende. Derfor er vi også interesseret i at uddanne unge, der kan overtage, når de ældre går på pension, siger Mika Heilmann.

Rekruttering

For at rekruttere unge, der gerne vil i uddannelse indenfor fiskerierhvervet, deltager Royal Greenland i job- og uddannelsesmesser og promoverer uddannelsesmuligheder i virksomheden på uddannelsessteder.

- Vores målgruppe er GU og HTX elever, fordi det er en fordel, at man har en god uddannelsesbaggrund, når man går i gang med uddannelse som fiskeriteknolog, maskinmester eller fiskeskipper. Men vi rekrutterer også unge, der har en basisuddannelse fra de maritime uddannelser.

Mika Heilmann siger, at Royal Greenland har et godt samarbejde med Imarsiornermik Ilinniarfik, Grønlands Maritime skole.

- Imarsiornermik Ilinniarfik i Nuuk gør et godt stykke arbejde i at uddanne lokale til det maritime erhverv. Vi har et godt samarbejde med skolen og følger skolens udvikling. Vi oplever også, at interessen for uddannelse som officer i fiskerierhvervet har været stigende de sidste par år. Vi håber på, at den positive udvikling vil forsætte, for fiskeriet er trods alt Grønlands vigtigste erhverv, slutter Mika Heilmann.

Udover de, der er i gang med en uddannelse i Royal Greenlands fiskeriflåde, er 22 unge i gang med uddannelser indenfor de landbaserede arbejdspladser i Royal Greenland.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet