- Selv om produktionsmængden af hellefisk er blevet mindre i de seneste år, så formår vi at producere op til 8 tons om dagen i nogle dage og mindre i andre dage. Vi beskæftiger i øjeblikket 15 medarbejdere, siger fabrikschef i Qeqertaq Jakob Broberg.

Fabrikken producerer hele - og hovedkappede hellefisk samt mindre mængder torsk, når havet iser til. Jakob Broberg fortæller at mængden af det indhandlede er blevet mindre i de seneste år, alligevel er fabrikken i stand til at beskæftige 15 medarbejdere ni måneder om året.

- I de seneste år er produktionsmængden blevet mindre fordi mange fiskere der kommer andetstedsfra indhandler til private indhandlingsskibe eller fabrikker, men vi producerer hele året. Når havet iser til har vi mindre at lave, derfor reducerer vi medarbejderne ned til cirka fem medarbejdere i tre måneder om året.

Mere kvalitetskontrol

Royal Greenland A/S overtog den driftige fabrik i Qeqertaq i 2014 fra Kangaamiut Seafood A/S. . Fabrikken producerede cirka 1129 tons i 2014.

Jakob Broberg siger, at der er blevet mere papirarbejde, siden Royal Greenland overtog fabrikken.

- Efter Royal Greenland overtog fabrikken er der blevet større kvalitetskontrol af vore produkter. Da vi producerer eksport produkter har jeg ingen indsigelse over, at vi nu skal udføre mere kvalitetskontrol. Al papirarbejde udfører jeg sammen med vores kvalitetsleder. Jeg kan ikke pege på noget der peger i retning af forværrelser efter Royal Greenlands overtagelse af fabrikken, bortset fra, at jeg har et ønske om, at vore medarbejdere får flere muligheder for kurser der bliver tilbudt Royal Greenlands medarbejdere siger Jakob Broberg.

Der bor 113 mennesker i bygden Qeqertaq der ligger nord for Ilulissat.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: Jakob Broberg

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet