Koldtvandsrejer er en værdifuld fødevareressource, og det er derfor vigtigt at sikre bestanden for fremtidige generationer af miljøbevidste forbrugere. Udover at være en populær og ernæringsrigtig spise i store dele af verden, er den også en vigtig fødekilde for en lang række fiskearter og havpattedyr.

Derfor hilser de to store grønlandske fiskerikoncerner med tilfredshed, at landets regering - med minister for fiskeri, Karl Kristian Kruse, i spidsen - anbefaler en fastsættelse af næste års rejekvote i overensstemmelse med forvaltningsplanen for rejer. Royal Greenland og Polar Seafood er enig i nødvendigheden af at holde fast i forvaltningsplanen - trods fristelsen til at øge fangsten i lyset af de stigende forekomster. Det betyder, at kvoten for 2016 kun sættes op med 12,5% hvilket svarer til ca. 9.000 tons. Der bliver således tale om en stigning fra 2015 til 2016, som er mindre end den kvotenedsættelse, der skete fra 2014 til 2015. En kvotereducering, der ifølge den biologiske rådgivning netop blev besluttet for at beskytte koldtvandsrejerne mod overfiskning, hvilket tilsyneladende allerede har givet de første tegn på en sund vækst i den nordatlantiske bestand.

Denne ansvarlige politik er en væsentlig forudsætning for den MSC certificering for grønlandske rejer, der er forbrugernes garanti for, at fiskeriet er bæredygtigt. Blandt andet ved, at de årlige kvoteudsving maksimalt må være på 12,5%.

MSC (Marine Stewardship Council) er et globalt program, der arbejder for at fremme bæredygtige fiskeriprincipper over hele verden. MSC, der i dag er en selvstændig organisation, blev startet af Verdensnaturfonden og Unilever i 1997. Fra starten af 2013 er grønlandske rejer certificeret efter MSC’s globale standard for bæredygtige og velforvaltede fiskerier.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet