Indhandling af stenbiderrogn til Royal Greenlands fabrikker foregår fra Narsaq i syd til Qeqertarsuaq i nord.

Fiskeriet efter stenbider i Vestgrønland er fordelt i syv forvaltningsområder, hvoraf det ene, forvaltningsområde 1F, dvs. fra Nanortalik i syd til bygden Qassimiut nord for Qaqortoq kan indhandle højst 114 tons stenbiderrogn frem til den 20. maj 2016. Såfremt fiskerne ikke får opfisket kvoten kan den resterende kvote blive overdraget til et andet forvaltningsområde. Hvis kvoten i forvaltningsområderne bliver opfisket inden tidens udløb, så skal fiskeriet efter stenbider stoppe.

To tredjedel af kvote indhandlet i 2015

I 2015 blev cirka to tredjedel af kvoten på 1500 tons stenbiderrogn indhandlet, da cirka 1000 tons stenbiderrogn blev indhandlet i alle syv forvaltningsområder. I 2015 blev i alt 66 tons stenbiderogn indhandlet forvaltningsområde 1F (Sydgrønland).

Royal Greenlands fabrik i Narsaq er den eneste fabrik i forvaltningsområde 1F der indhandler stenbider rogn. Fabrikschefen i Narsaq siger, at de i år ikke forventer en stor indhandling af stenbiderrogn.

- Sidste år fik vi produceret cirka 160 tønder, der svarer til cirka 23 tons stenbiderrogn, imens vi i 2014 fik produceret 155 tønder. Fiskerne i området har ikke de store forventninger til stenbiderfiskeriet i år på grund megen drivis i området, siger fabrikschef i Royal Greenlands fabrik i Narsaq Niels Sakariassen.

Fiskeri organisationerne afgør i samarbejde med fiskerne i de enkelte forvaltningsområder, hvornår fiskeriet efter stenbider i de enkelte områder er klar til at komme i gang. Fiskeriorganisationerne afgør også, hvortil de u -opfiskede kvoter i de forskellige forvaltningsområder skal overdrages.

Fiskeri efter stenbider i forvaltningsområde 1E, dvs. Arsuk - og Paamiut området starter omkring den 15. april, imens forvaltningsområdet 1D, dvs. Qeqertarsuatsiaat og Nuuk starter den 11. april.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet