Seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og tre medarbejdervalgte medlemmer sidder fortsat uændret i bestyrelsen efter afholdelsen af generalforsamlingen i dag onsdag den 27. januar.

Valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er et år, og eftersom de samme bestyrelsesmedlemmer er på valg igen i år, bliver konstitueringen uændret som følger:

Niels Harald de Coninck-Smith, formand

Jan Harald Lynge-Pedersen

Pernille Fabricius

Sara Heilmann

Tim Ørting Jørgensen

Åse Aulie Michelet

I henhold til vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Der var valg i 2014, og medlemmerne er fortsat:

Lars Berthelsen, Niels Ole Møller og Peter Korsbæk.

Generalforsamlingen blev afholdt i Royal Greenlands kantine på hovedkontoret i Nuuk.

Tekst: Káte Hansen, kaha@royalgreenland.com

Foto: John David Eriksen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet