- 2015 har været et produktionsrigt år for fabrikken i Paamiut. Fabriksmedarbejderne er blevet flere, og nystartede produktioner af flere råvarer har medført, at vores fabrik kører stabilt, siger fabrikschef i Royal Greenlands fiskefabrik i Paamiut Ilannguaq Abrahamsen.

Fabrikschefen siger også, at der har været mere aktivitet i 2015 i forhold til 2014. Fiskefabrikken startede med at producere færdigvarer af stenbiderrogn i foråret, og i juni 2015 startede fabrikken med at filetere torsk som et nyt produkt.

- Normalt bliver arbejdsopgaverne færre om efteråret, men trawlere indhandlede torsk til fabrikken fra september til december sidste år. Derfor har vi øget fabriksmedarbejdere med cirka 30, og medarbejderne blev i alt 130, siger Ilannguaq Abrahamsen.

Lærerigt år

Ilannguaq Abrahamsen tiltrådte som fabrikschef i Paamiut i oktober 2014, og han lægger ikke skjul på, at der har været udfordringer i hans tid som fabrikschef. Men han betegner det forgangne år som tilfredsstillende.

- Det har været en udfordring at få to arbejdshold med 25 i hvert hold til at køre godt. Men samlet set har 2015 været et berigende og lærerigt år med produktion af nye produkter. Det har medført et godt samarbejde for medarbejdere og ledelse samt styrket samarbejde med mellemlederne. Jeg håber på, at det gode samarbejde fortsætter i 2016, siger Ilannguaq Abrahamsen.

Royal Greenlands fiskefabrik i Paamiut producerer også krabber.

Tekst: Nathan Kreutzmann, nakr@royalgreenland.com

Foto: RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet