Den kommende undersøgelse af arbejdskulturen på fiskefabrikkerne er kommet i stand på Royal Greenlands initiativ og skal afvikles i samarbejde med Antropologerne ApS. Undersøgelsen startes med et pilotprojekt i Sisimiut, hvor lønmodtagerorganisationen SIK vil indgå i samarbejdet. SIK, der har ønsket at deltage i undersøgelsen for at varetage sine medlemmers interesser, har sammen med KANUKOKA fået bevilget penge for at støtte op om undersøgelsen.

Undersøgelsen om arbejdskulturen skal først og fremmest afdække mulighederne for helårsarbejde til flere medarbejdere, og undersøgelsen skal især sætte fokus på den sæsonprægede ustabilitet på produktionsfabrikkerne, hvor der skal indsamles viden og udvikles bud på nye løsninger.

- Vi vil gerne have flere stabile medarbejdere ansat på vore fabrikker, gerne lokale folk eller folk fra andre dele af Grønland. Og hvis det ikke lykkes for os at finde herboende medarbejdere, må vi som sidste mulighed blive nødt til at tilkalde arbejdskraft udefra, siger direktør for eksterne relationer og HR Jens K. Lyberth, der er initiativtager til undersøgelsen.

Jens K. Lyberth understreger, at 80 procent af medarbejderne på fabrikkerne er stabile, og at undersøgelsen skal have afdækket årsagerne til ustabiliteten blandt de resterende 20 procent.

Feltarbejde på fabrik og hjem

Pilotprojektet i Sisimiut, der skal være et forstudie for den senere undersøgelse, er delt op i to dele. Den første del skal afvikles fra den 11. til og med 15. januar og sluttes af med endnu en uge fra den 22. til og med den 26. februar.

Begge uger er planlagt til at indeholde feltundersøgelser på fabrikken og hjemme hos udvalgte medarbejdere, og ved de interviewedes engagement skal problemstillingerne afdækkes og bane vej for forandring.

Besøgsugerne rummer rundvisning på fabrikken for at få indblik i arbejdsrutinerne, gennemførsel af gruppeinterviews med fire udvalgte medarbejdere pr. dag, dybdeinterview og deltagelse i to af disse medarbejderes arbejdsdag samt interview af ledere. I interviewet, der vil foregå på grønlandsk, vil der være plads til uformel dialog om, hvad stabil og ustabil arbejdskraft er, hvad der er deres årsager, og hvad der kunne fremme stabilitet og afhjælpe ustabilitet. De indsamlede data bliver anonymiseret, så ophavsmanden ikke genkendes.

Den første uges interview i januar vil blive foretaget af Eqaluk Høegh assisteret af Poul Olsen, der begge er ansat som projektkonsulenter hos SIK, og i det andet interview i februar vil Katrine Andersen, Adolf Egede og Claus Nielsen, der alle tre er kursuskonsulenter i Royal Greenland Academy, foretage interviews i samarbejde med Gitte Mikkelsen fra Antropologerne.

I uge to i januar vil sæsonarbejdere og tidligere medarbejdere hos Royal Greenland blive inddraget og interviewet uden for fabrikken. Og i besøgsugen i februar suppleres gruppeinterviews med hjemmebesøg for at få flere hele livssituationer med i analysen.

- Resultatet af undersøgelsen skal gerne give arbejdsgiver og medarbejdere indblik i arbejdskultur, og hvad der fremmer trivsel, stabilitet og fremmøde, så alle bliver klogere på, hvad de forventer af hinanden på arbejdet. Så det er ikke kun for at fremme arbejdskraft og økonomi, at vi laver denne undersøgelse. Undersøgelsen skal gerne give et godt resultat for den enkelte medarbejder, for virksomheden og på sigt for det grønlandske arbejdsmarked, siger Rikke Ulk, direktør for Antropologerne ApS.

Efter pilotprojektets afslutning vil antropologerne i samarbejde med Royal Greenland og andre deltagende parter bearbejde resultaterne af projektet og nå frem til form og struktur for det større projekt, der skal køres i udvalgte fabrikker.

Royal Greenland er kommet i dialog med lønmodtagernes organisation SIK, kommunernes landsforening KANUKOKA, Grønlands Erhverv og Selvstyret med henblik på at foretage en landsdækkende undersøgelse af arbejdskulturen på fiskefabrikker og i andre brancher.

Tekst: Káte Hansen, kaha@royalgreenland.com

Foto: Antropologerne

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet