Royal Greenland har med strategien ”The North Atlantic Champion” ambitionen om at blive verdens førende leverandør af vildtfanget nordatlantisk seafood, specielt med fokus på koldtvandsrejer og hellefisk.

Resultatet for 2014/15 bekræfter strategiens validitet. Resultatet er forøget med 60 millioner DKK, når man korrigerer for sidste års engangsindtægt på 56 millioner DKK fra salget af minoritetsposten i det amerikanske trawlerselskab Iquique U.S LLC. Fremgangen er drevet af Royal Greenlands ene kerneområde, koldtvandsrejer, og selskabets unikke position i værdikæden, hvor Royal Greenland hele tiden søger at være tættest på ressourcen, tættest på kunden og tættest på forbrugeren.  

Fremgangen er opnået til trods for, at året har budt på betydelige driftsmæssige udfordringer i form af en meget lang og hård isvinter i Grønland, hvilket har betydet en væsentlig forøgelse af driftsomkostningerne, ændrede fiskeriplaner, midlertidige lukninger af fabrikker, samt store logistikmæssige udfordringer henover sommeren. Sidstnævnte har især været en udfordring for Royal Greenlands andet kerneområde, hellefisk.

Med udgangspunkt i vores grønlandske oprindelse og vores stærke forankring i kvalitetsprodukter er det Royal Greenlands hovedopgave at udvikle og forædle nordatlantiske fiskeressourcer til størst mulig gavn for det grønlandske samfund og for vores ejer. Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag såvel ressourcemæssigt som økonomisk, hvilket er udtrykt i Royal Greenlands mission - eller eksistensgrundlag:

”Vi maksimerer på bæredygtig vis værdien af de nordatlantiske marine ressourcer til gavn for Grønland”.

Resultatet efter skat på 113 millioner DKK og en egenkapital på 1,3 milliard DKK demonstrerer, at Royal Greenland er kommercielt slagkraftigt og finansiel solid.

Egenkapitalen er vokset til 1.264 millioner DKK, og selskabets soliditet udgør fortsat 33 %.

I henhold til den vedtagne udbyttepolitik er der afsat 57 millioner DKK i udbytte svarende til 50 % af årets resultat efter skat.

Royal Greenland har i 2014/15 i gennemsnit beskæftiget 2.156 medarbejdere. Det er en stigning på 13 % drevet af et markant større antal beskæftigede i Grønland. Medarbejderantallet i Grønland er som følge af den øgede aktivitet, samt overtagelsen af Upernavik Seafood A/S, øget med hele 23 % og udgør i gennemsnit 1.202 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Nuuk, 37 landbaserede fabrikker og indhandlingssteder samt fabrikstrawlere og mindre skibe. I løbet af de sidste fire år er medarbejderstaben i Grønland forøget med 50 % eller mere end 400 medarbejdere.

Året har været præget af stigende salgspriser på kerneaktiviteterne koldtvandsrejer og hellefisk, hvilket også i år har betydet stigende indhandlingspriser til fiskerne. I 2014/15 er den samlede betaling til fiskerne forøget med 107 mio. DKK, og over de seneste fire år er den samlede betaling steget med 229 millioner DKK. Samlet betaler Royal Greenland 560 millioner DKK til 1.658 indenskærs fiskere, hovedsageligt jollefiskere.

- Vi er meget tilfredse med resultatet, som er skabt på trods af vanskelige vejrforhold. Vinteren var hård og lang, hvilket især påvirkede indhandling og produktion af hellefisk i Nordgrønland. Vi havde ikke mulighed for at tømme alle fryselagre tidsnok til at få solgt fiskene inden finansårets udgang, hvilket påvirkede både vores kunder, som kunne have haft glæde af fiskene, og vores resultat, der ellers ville have ligget på et endnu højere niveau, siger Royal Greenlands administrerende direktør Mikael Thinghuus og fortsætter:

- Mange medarbejdere har gjort et stort arbejde for at indhente det tabte, og den store mængde hellefisk, vi havde på vej fra Grønland til markederne ved det afsluttede finansårs udgang, har betydet, at vi har fået en særdeles god start på finansåret 2015/2016.

Hoved- og nøgletal for koncernen

 

 

2014/15

mio. DKK

 

2013/14

mio. DKK

 

2012/13

mio. DKK

 

2011/12

mio. DKK

 

2010/11

mio. DKK

Hovedtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning

 

4.721

 

4.913

 

5.312

 

4.976

 

4.724

Resultat af primær drift (EBIT)

 

237

 

171

 

181

 

238

 

172

Resultat af finansielle poster

 

(33)

 

28

 

(13)

 

(57)

 

(40)

Resultat før skat

 

204

 

199

 

168

 

180

 

131

Årets resultat

 

113

 

136

 

100

 

136

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsaktiver

 

1.308

 

1.155

 

1.271

 

1.314

 

1.435

Netto arbejdskapital

 

1.440

 

1.124

 

1.391

 

1.531

 

1.467

Egenkapital

 

1.264

 

1.166

 

1.066

 

1.009

 

882

Nettorentebærende gæld

 

1.123

 

897

 

1.407

 

1.599

 

1.773

Balancesum

 

4.012

 

3.575

 

3.787

 

3.853

 

4.066

Investeringer i materielle anlægsaktiver

 

180

 

163

 

138

 

109

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal i %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskudsgrad (EBIT-margin)

 

5,0

 

3,6

 

3,5

 

4,9

 

3,7

Før-skat margin (EBT-margin)

 

4,3

 

4,1

 

3,2

 

3,6

 

2,8

ROIC inklusive goodwill

 

11,7

 

8,4

 

7,9

 

9,7

 

6,8

Egenkapitalens forrentning (ROE)

 

10,7

 

13,3

 

10,9

 

15,7

 

10,2

Egenkapitalandel

 

32,9

 

33,2

 

28,4

 

26,8

 

22,4

Nettorentebærende gæld / EBITDA

 

2,8

 

2,8

 

4,2

 

3,6

 

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal medarbejdere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønland

 

1.202

 

979

 

910

 

832

 

793

Danmark

 

195

 

200

 

227

 

234

 

236

Øvrige lande

 

759

 

727

 

920

 

896

 

859

I alt

 

2.156

 

1.906

 

2.057

 

1.962

 

1.888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet