I Royal Greenland værdsætter vi hvert enkelt ansat og anser hver enkelt som en vigtig del af vores drift. Vi gør til stadighed, hvad vi kan for at give dem en god behandling og sikre gode forhold på skibene, netop fordi vi gerne vil fastholde dem som ansatte. At en stor del af vore besætningsmedlemmer har været ansat hos os i op til 25 år eller mere er tegn på, at vore anstrengelser har båret frugt.

Royal Greenland har omkring 400 ansatte inden for fiskeriet. Indtil videre er Royal Greenland blevet gjort bekendt med tre sager, hvor ansatte føler sig uretfærdigt behandlet i forhold til ansættelsesaftaler. Skulle der være flere, der føler sig uretfærdigt behandlet, er de velkomne til at henvende sig til os, enten selv eller sammen med deres respektive forening, og vi vil være mere end villige til at udrede tingene med dem.

Rederivirksomheden i Royal Greenland er ligeså kompleks som antallet af rederiernes selskabskonstruktioner. Selskabet opererer dels med egne skibe og har samarbejde med flere forskellige private selskaber inden for rederivirksomheden, hvoraf en del af dem administreres af Royal Greenland.

Derfor er det naturligt, at ansættelsesaftalerne falder ind under forskellige regler og overenskomster, afhængig af de respektive rederiers ejerforhold. Der indgås således aftaler baseret på kollektive overenskomster med APK (i dag GE) og SIK, og der indgås forskellige individuelle ansættelsesaftaler baseret på respektive overenskomster for forskellige faggrupper.

Royal Greenland overholder gældende regler indenfor ansættelsesaftaler, også selvom Sømandsloven ikke gælder for Grønland, og selvom indgåelse af ansættelseskontrakter ikke gælder for fiskeriet. Royal Greenland vælger derfor at gøre gældende overenskomster tilgængelige for offentligheden.

Her kan du hente overenskomsten med SIK.

Her kan du hente overenskomsten med SIK (menige).

Her kan du hente APK’s forhyringskontrakt.

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet