- Forsøgsfiskeriet i indenskærs områderne ved Qaanaaq viser, at det ikke er rentabelt at fiske, så længe der isfrit i området, siger Ove Rosing Olsen

Forsøgsfiskeriet i Qaanaaq området startede i slutningen af august og varede frem til slutningen af oktober.

Forsøg i delområder

Masilik foretog indenskærs forsøgsfiskeriet i fire forskellige delområder fjordene ved Qaanaaq, inden det tog på forsøgsfiskeri i sydligere udenskærs områder ved Melvillebugten.

- Under det første forsøgsfiskeriet ved et delområde i fjordene ved Savissivik indeholdt fangsten næsten udelukkende grønlandshajer, medens der i mundingen ude ved Kap York blev observeret fangst af hellefisk. I delområde tre observerede vi hellefisk i mindre omfang. I fjordene ved delområde fire var der ingen fangst af hellefisk. Derfor er vores konklusion, at så længe der er isfrit og hvid – og narhvalerne er i området i sommer - og efterårsmånederne, er det ikke rentabelt at fiske i området, siger Ove Rosing Olsen.

Efter forsøgsfiskeriet i indenskærs områderne sejlede Masilik på forsøgsfiskeri i udenskærs områder 60 sømil syd for Qaanaaq.

Fisk i bestemte områder

-I Melvillebugten syd for Qaanaaq blev der fanget et brugbart fiskeri med fangst af både skolæst, rokker og hellefisk, siger Ove Rosing Olsen.

Efter et mandskabsskift i slutningen af september fortsatte Masilik fiskeriet igen fiskeriet i området syd for Qaanaaq.

- Vores nyerhvervede erfaring er nu, at jo længere man vedbliver med at fiske i bestemte områder, jo bedre bliver fiskeriet, siger Ove Rosing Olsen.

Langlineskibet foretog forinden et nyt forsøg i området ved Qaanaaq by.

- Det sene forsøgsfiskeri ved Qaanaaq skyldes, at vi havde en formodning om, at fisk vandrer ind i fjorden på dette tidspunkt. Men desværre viste forsøget ingen kommerciel fiskeri i området, heller ikke i bunden af fjorden, helt inde ved Qeqertat, siger Ove Rosing Olsen

Inden skibet forlod Qaanaaq området den 24. oktober, fortsatte langlineskibet fiskeriet i området 60 sømil syd for Qaanaaq.

- Men på dette tidspunkt fangede Masilik en stigende mængde grønlandshajer, som indikerer at hellefisken snart forsvinder fra området, hvilket man også oplever i trawlfiskeriet, siger Ove Rosing Olsen.

Masilik sejlede i begyndelsen af november på torskefiskeri i Østgrønland.

Du kan læse mere om Masiliks fiskeri i både Øst – og Nordgrønland i den nyeste udgave af Navigatio, her:

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: John David Eriksen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet