Anine Larsen og 23 andre elever der går på TN -18 – linjen på Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk, var i går torsdag, efter et 18 ugers skoleforløb, til eksamen i et tema projekt, hvor otte af eleverne havde valgt at lave en visuel fremvisning af Royal Greenlands produkter.

TN-18 eleverne fremviste den fysiske fremvisning af deres projekt under et åbent hus arrangement på Niuernermik Ilinniarfik i går torsdag. Her blev de også bedømt for den visuelle fremvisning af deres lærere, der senere på dagen også bedømte deres elever da eleverne forsvarede deres projektopgave indenfor logistik, salg & service, købmandsskab, erhvervsøkonomi og visuel markedsføring.

- Vi der valgte at lave en fremvisning af Royal Greenlands produkter er delt op i to hold, hvoraf den ene på fire fremviser og tilbereder færdigretter fra Royal Greenland imens det andet hold fremviser og tilbereder råvarer tilberedt som fiskesuppe og anden vis, siger Anie Larsen.

Kreativ fremvisning

De otte TN-18 elever havde valgt en fysisk fremvisning af Royal Greenlands færdigretter samt råvarer tilberedt i appetitlige anretninger, hvor gæsterne fik mulighed for at smage på produkterne. Eleverne havde også lavet en T-shirt med Royal Greenlands logo, som de blev rost for af deres lærere.

- Vi har også tilrettelagt en power-point fremvisning af Royal Greenlands historie samt produktion ved at hente oplysninger via Royal Greenlands hjemmeside, siger Anine Larsen.

- Jeg må sige at eleverne har været kreative med deres fremvisning. De tager det seriøst og har gjort meget ud at deres fremvisning af Royal Greenlands produkter, siger TN-18 elevernes lærer Kit Moth Andersen, da hun var rundt for at bedømme elevernes visuelle fremvisning.

Sponsoreret

Alle råvarer og færdigretter som TN-18 eleverne havde tilberedt til deres fremvisning var sponsoreret af Royal Greenlands hjemmemarked.

- Royal Greenlands sponsorering til elevernes fysiske fremvisning af deres projektopgave giver eleverne en ansvarsfølelse, og gør dem mere ihærdige. Ikke mindst er det en stor hjælp for skolen, fordi sponsoreringen giver muligheder for varieret undervisning, siger Kit Moth Andersen.

De otte elever der havde valgte at fremvise Royal Greenlands produkter fik karakteren B. Dermed kan de fortsætte deres uddannelse inden for administration-eller købmandslinjen på Niernermik Ilinniarfik.

Andre elever på TN-18 holdet havde valgt at fremvise produkter af virksomheder som Qiviut Aps, Atlantic Music med flere.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: John David Eriksen

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet