- Med den kvote forhøjelse forventer vi, at produktionen i Royal Greenland kan fortsætte oktober og november ud, siger driftschef i Royal Greenland Sten Sørensen.

Driftchefen siger, at kvoten på 25.000 tons torsk reelt var overskredet, da torskefiskeriet blev lukket den 5. oktober. Derfor regner Sten Sørensen med, at kvoten igen bliver opfisket inden den1. januar 2017, hvor en ny kvote skal fordeles.

- Jeg er usikker på om den reelle kvote er stort nok til at fylde december måned også, fordi kvoteoptaget lå på 27.000 tons da torskefiskeriet blev lukket. Så reelt er der kun 6.000 tons der er til rådighed for fiskeriet.

Økonomisk betydning

Under alle omstændigheder har denne ekstrakvote en økonomisk betydning for især medarbejdere og leverandører.

- Ekstrakvoten har størst betydning på fabrikkerne i Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Sisimiut og Maniiitsoq, hvor der produceres fileteret torsk. Men kvoten betyder også, at vi fortsat kan producere saltfisk i mange bygdeanlæg, vintertørre torsk i andre bygdeanlæg og ikke mindst indhandle torsk til frysning i andre by-og bygdeanlæg. Så denne ekstrakvote har økonomisk betydning for Royal Greenland, men især for vore medarbejdere og leverandører siger Sten Sørensen.

De 6000 tons torsk har en værdi på mellem 25-30 millioner kroner for Royal Greenlands leverandører, fiskerne.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet