- I første omgang skal de 30 nye medarbejdere fra Kina flytte til Grønland og arbejde i Royal Greenlands fabrikker i Maniitsoq, Uummannaq og Qasigiannguit med start i foråret 2017. Vi er i tæt dialog med en medarbejder i Royal Greenlands salgsafdeling i Kina, gået i gang med at søge efter 30 personer der gerne vil flytte til Grønland og arbejde i nævnte fabrikker. Det er hensigten at antallet af udenlandsk arbejdskraft fra Kina og eventuelt andre lande skal øges i løbet af sommeren 2017 - og i de kommende år, siger HR koncernchef i Royal Greenland Søren Olsen Damgaard.

Nødvendigt

HR koncernchefen forklarer, at koncernen nu tager skridtet for at få løst udfordringerne med mangel på arbejdskraft fordi fabrikkerne – især i højsæsonen- ikke er i stand til at forædle de indhandlede fisk optimalt, selv om der er råvarer nok.

- Vi har mange stabile og gode medarbejdere på fabrikkerne der gør en stor indsats for virksomheden, men vi har brug for endnu flere medarbejdere. For at løse udfordringer med mangel på arbejdskraft har vi i mange år benyttet arbejdskraft fra kysten delvist med succes, men desværre er manglen på arbejdskraft ikke blevet løst til fulde– men blot vokset år efter år. Da problemet med mangel på arbejdskraft i vore landbaserede fabrikker er et tilbagevendende problem, ser vi os nødsaget til at hente arbejdskraft udefra, siger Søren Olsen Damgaard.

Forberedelser

Det er hensigten at de udenlandske medarbejdere skal flytte og blive i Grønland. Derfor har Royal Greenlands HR afdeling nu indledt de første nødvendige tiltag til rekruttering og modtagelse af de nye medarbejdere.

- Det er hensigten at vore udenlandske medarbejdere skal flytte til Grønland og arbejde på vore fabrikker under deres ophold i Grønland. Derfor har vi sat os grundigt ind i gældende love på området. Når vi finder de personer der vil flytte til Grønland skal vi søge om opholds-og arbejdstilladelser for disse, siger Søren Olsen Damgaard der understrejer, at de nye medarbejdere skal arbejde under lige vilkår som de hjemmehørende medarbejdere.

- Med hensyn til løn skal vore nye medarbejdere have lige vilkår ligesom alle andre medarbejdere på vore fabrikker.

Royal Greenland skal sørge for det praktiske med hensyn til rejser og bolig til de kommende nye medarbejdere.

- Vi vil lave lejeaftaler med diverse boligudlejere og måske også købe enkelte boliger selv, hvis det skulle blive nødvendigt i de byer og bygder hvor vore nye medarbejdere skal arbejde og bo. Lige i øjeblikket er vi ved at arrangere leje af de første lejligheder i Maniitsoq, siger Søren Olsen Damgaard.

Royal Greenland vil foretage yderligere tiltag for at hente mere udenlandsk arbejdskraft, når der er indsamlet erfaringer fra de første udenlandske medarbejdere der kommer foråret 2017.

- De nye erfaringer skal vise, om det er den måde vi fremover skal løse udfordringerne med manglen på arbejdskraft på vore landbaserede fabrikker, siger Søren Olsen Damgaard.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: RG

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet