Nuka Nielsen er én af mange fiskere der har fået et økonomisk støtte fra Royal Greenland i form af lån til fartøjsistandsættelse køb af nye fartøj eller fiskeriredskaber.

Siden 2011 har Royal Greenland ydet økonomisk støtte i form at et lån til langt over 100 fiskere til enten fartøjsistandsættelse, køb af bedre fartøj eller køb af nye redskaber.

- Ordningen med økonomisk støtte til fiskere har eksisteret i mange år, men det er indenfor de seneste år, at vi har fået ordentlig struktur på det, og lader vores strategi være pejlemærket for hvorledes vi gør, sige driftschef i Royal Greenland, Sten Sørensen.

- Med udgangspunkt i Royal Greenlands strategiplan, The North Atlantic Champion, med fokus på hellefisk, rejer, krabber og nu også torsk, så afspejler vores investering i både fiskeriet og produktionen disse strategiske mål.

Royal Greenland har i 2016 ydet økonomisk støtte til 17 fiskere til fartøjsistandsættelse, køb af nye eller brugte fartøjer og fiskeredskaber. Der udover har Royal Greenlands fiskerkonsulenter hjulpet med administrativ støtte i forhold til henvendelser til myndigheder og andre eksterne samarbejdsparter.

Fordele

Betingelserne for en økonomisk støtte i form af lån til køb af fiskefartøjer samt fiskeredskaber er, at man selv kan skaffe 25 procent financierengen, ikke har offentlig gæld, har en licens samt, at man kan overholde aftaler med Royal Greenland om afbetaling af lånet.

Nuka Nielsen fik i 2015 økonomisk støtte fra Royal Greenland til køb af en jolle, en Poca 570 samt en ny motor.

-Efter den første samtale og rådgivning med en fiskerikonsulent i Royal Greenland om mulighederne for mig, gik der tre måneder inden jeg fik min nye jolle og motor. Min nye jolle og motor gør en stor forskel, og er en stor hjælp i mit erhverv. Der er helt sikkert økonomiske fordele for mig, at indgå en aftale om køb af båd og motor med Royal Greenland. Også fordi jeg ikke skal betale renter, men kun et ekspeditions gebyr, siger Nuka Nielsen, og siger endvidere:

- Den største fordel er dog, at jeg i tilfælde af mindre fangst på grund af vejrlige forhold, ikke er tvunget til at betale af på min gæld hver måned. Når jeg har mindre fangst kan jeg vente med at betale mine afdrag til lånet til jeg har en bedre fangst.

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Foto: Privat

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet