I årets første udgivelse kan du blandt mange andre artikler læse om Royal Greenlands nye fabrik Quins Sea Ficheries i Canada- godt et år efter købet, etablering af en fabriksarbejderuddannelse, opdatering af Royal Greenlands Code of Conduct, to nye Royal Greenland trawlere på beddingen og andre artikler og historier der beskriver Royal Greenlands og de ansattes aktiviteter.

Navigatio der udkommer på fem sprog, på grønlandsk, dansk, engelsk, tysk og polsk er gratis.

Navigatio udkommer i bladform. Men kan også læses som pdf fil på linket her:

http://www.royalgreenland.gl/da/Afdelinger/Kommunikation/Kommunikationsafdeling/Navigatio

Bladet kan rekvireres hos Royal Greenland, Postboks 1120, Qasapi 4, 3900 Nuuk, telefon +299 36 13 00, royalgreenland@royalgreenland.com

Tekst: Inga Egede, ineg@royalgreenland.com

Billeder


Spørg Royal Greenland

i
Skriv teksten fra billedet